Recente publicaties en onderzoeken:
Kennislink – Seks zonder liefde is niet ‘hot’
Kennislink – Pestkoppen, verdedigers en slachtoffers
Kennislink – Vriendschap via sportclub over subcultuur

Uitleg  Pluriforme samenleving
Met informatie over: posities en kansen van groepen in de samenleving, primaire leefvormen, multiculturele samenleving en overheid.
Samenvatting over het thema Multiculturele samenleving met onderwerpen als etnische groepen, posities en overheidsbeleid.
De Grote Vooroordelen- en Discriminatietest Deze IKON-test bestaat uit 24 foto’s. Door te kiezen kun je bij jezelf testen op vooroordelen of discriminatie.
Dutchkids Dutchkids
Dutchkids vertellen over hun geloof, familie, eetgewoontes en taal. Zo krijgen leerlingen een beter beeld van de verschillende culturen in Nederland.

Zowel allochtone als autochtone burgers de verantwoordelijkheid voor de multiculturele samenleving. Publicaties en discussies over deze stelling.

Het Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie houdt de stand van zaken rond racisme en dicriminatie bij.
Vluchtelingen in Nederland met info over de asielprocedure, terugkeer, opvang, verblijfs-vergunning, ama’s, integratie en statistieken.

Overigee publicaties en onderzoeken:
Kennislink – Comazuipen neemt toe
Kennislink – Socialer door religie
Kennislink – Second Life, virtuele proeftuin voor gedrag
Kennislink – Ziek omdat je moeder het zegt
Kennislink – Puberstrijd om populariteit
Kennislink – Wondergeloof in de mode
Kennislink – Groter geluk voor een groter aantal
Kennislink – Allochtone vrouwen willen meer meedoen
Kennislink – Meer dan experimenteren
Kennislink – Franse en Nederlandse zuipschuiten
Cricket, Bollywood en islam: ‘Desi’ jongeren in Nederland
VPRO Geschiedenis Dossiers: Jeugdcultuur
Kenmerken en functies van Jeugdculturen
Sociale groepringen