Spin in het web

Is dit dan weer een pleidooi voor de terugkeer van de vakleerkracht? Jazeker. Maar dan wel voor de vakleerkracht ‘nieuwe stijl’. Eentje die niet alleen verantwoordelijk is voor kwalitatieve goede gymlessen, maar is de spin in het web als het gaat over een gezonde onderwijsomgeving. Hij legt contacten met clubs en experts, denkt mee over voeding, inrichting van het schoolplein en lesprogramma’s waarbij reguliere onderwijsprogramma’s (zoals rekenen) gecombineerd worden met bewegen.

Geeft hij naast al deze taken ook nog les? Uiteraard, want zijn les wordt steeds belangrijker! Hij voert namelijk het KNGU Beweegdiploma in voor alle groepen één en twee. Geen kind meer naar groep drie zonder Beweegdiploma! En op het rapport van Lars verdwijnt de voldoende voor motoriek en ruim voldoende voor inzet. In ruil daarvoor krijgt Lars een persoonlijk sportadvies op maat: voor welke sporten heeft hij aanleg, welke aandachtspunten zijn er voor hem met betrekking tot bewegen, hoe ontwikkelt Lars zich fysiek en hoe gedraagt hij zich in een team? Want waarom krijgen kinderen wel uitgebreid advies over hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hun rekencapaciteiten of leesvaardigheid, maar niet over hun beweegkwaliteiten? Goed kunnen bewegen is immers ook een talent.

Motorisch Remedial Teacher

Nog een voorbeeld van investeren aan de achterkant. In 2013 werden in de wijk waar ik woon maar liefst 224 kinderen doorverwezen naar een Motorisch Remedial Teacher (MRT). Stel je voor: dat zijn ruim tweehonderd kinderen afkomstig van vier scholen! Nog een opvallend feitje: van de 224 kinderen waren er 202 jongens bij! In de meeste gevallen komen leerkrachten er in groep drie achter dat kinderen, en dan met name jongens, motorisch achterlopen ten opzichte van de gestelde kerndoelen. Deze kinderen hebben problemen met bal gooien, bal vangen, de koprol, balanceren, hinkelen en huppelen.


Lees meer/bron

Je mag geen reactie toevoegen.