Ik Zie, Ik Zie… Technici

Wetenschap (science) is in Groot Brittannië al decennia lang één van de drie hoofdvakken in het basisonderwijs. In Nederland is het nog vaak een ondergeschoven kindje (net als Sjoerd uit groep 8). De ASE (Association of Science Education) is een grote, internationaal georiënteerde onderwijsorganisatie. De ASE organiseert jaarlijks de grootste onderwijsconferentie ter wereld op het gebied van science.

“A key element of the three days will be the Frontier Science lectures given by 20 experts from some of the University of Reading’s leading departments and schools. Staff from Food Biosciences, Meteorology, Construction Management and Systems Engineering, among others, will be giving lectures on topical subjects such as extreme weather, climate change, sustainable buildings, nutrition, cybernetics and how to feed the world.”

How to feed the world. Nou. Als ík er maar goed te eten krijg. Aanstaande donderdag, vrijdag en zaterdag ben ik in Reading (vlakbij Londen) om eens te kijken hoe de Engelsen vorm geven aan techniek in het onderwijs. Verwacht een korte fotoreportage in het weekend!

*’Europe’s science teachers to come to Reading in their thousands’, University of Reading, 1/12/08

Een één, een acht en zes nullen

Op dit moment geef ik les aan een groep 4. In deze groep zitten elf leerlingen; acht jongens en vier meiden. Zo’n kleine groep is een luxe. ‘s Middags worden de groepen 3 en 4 samengevoegd. In groep 3 zitten veertien leerlingen, dus de combinatiegroep telt dan vijfentwintig leerlingen. Nog steeds kan er geen sprake zijn van een grote groep. Ooit is er vastgesteld dat er van kwalitatief onderwijs geen sprake kan zijn als een groep veertig leerlingen of meer heeft. We maken even een bruggetje naar de Millenniumdoelstellingen uit 2000:

“De millenniumdoelstellingen, ofwel United Nations Millennium Development Goals, is een aantal doelstellingen waarvan de regeringsleiders van 189 landen hebben aangegeven dat ze deze willen bereiken. De United Nations Millennium Declaration, ondertekend in september 2000, verbindt de leden hieraan. De Millenniumdoelstellingen zijn samen te vatten in een achttal doelen, tenzij anders vermeld moeten deze doelen worden behaald in 2015. Vergelijkingen, zoals in doel één, worden gedaan tussen 2015 en 1990.”

Ja? Dat we even weten waar we het over hebben. Eén van de doelstellingen is het bereiken van een universele basiseducatie voor alle kinderen, zowel jongens als meisjes (niet zo’n wereldwijde vanzelfsprekendheid). Net zo belangrijk is dat de basisschool voltooid wordt.

“Op het moment zijn er ongeveer 115 miljoen kinderen die in de leeftijdsgroep zitten om basisonderwijs te volgen, maar dit niet doen. Vooral in sub-Sahara Afrika, in Zuid-Azië en in Oceania is vooruitgang te boeken op het volgen van basisonderwijs. Het volgen van basisonderwijs is sterk gerelateerd aan het inkomen van de ouders. De kinderen met ouders in de groep van 20% armsten volgen 3 keer minder vaak basisonderwijs dan kinderen met ouders in de rijkste 20%. In bijna alle ‘ontwikkelingslanden’ voltooien meer jongens dan meisjes basisonderwijs.”

Wereldwijd zijn er achttien miljoen leerkrachten nodig om de millenniumdoelstelling te halen. Achttien miljoen. Pff.

Dat cijfer…

“…staat te lezen in een gezamenlijke verklaring, afgelegd door de UNESCO, de internationale arbeidsorganisatie (ILO), UNICEF, het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) en Education International, een organisatie die bijna 30 miljoen leraars verenigt. Het gebrek aan leerkrachten is vooral in Afrika acuut, waar 3,8 miljoen leraars nodig zijn om universeel basisonderwijs te garanderen. In landen als Rwanda en Mozambique leidt het tekort tot klassen van wel zestig leerlingen en meer.”

Wat een cijfers, verslagen, doelstellingen en gebreken toch weer. Toch hoor je relatief weinig over dit enorme wereldwijde tekort. De kredietcrisis is veel vaker in het nieuws. Maar goed, dat zijn dan ook ónze centen die op het spel staan. Hee! Bedoelde ik dat soms sarcastisch!?

*’Wereldwijd tekort van 18 miljoen leraars’ Mondiaal nieuws, 06/02/08.
*Millenniumdoelstellingen, wikipedia.
*De foto’s zijn door mij gemaakt tijdens een maand lesgeven in India.