Meesterstemmen Gelden

Hier schreef ik over een schokkend onderzoek dat aan het licht bracht dat opvoeders zich over opvoedkundige zaken in eerste instantie wenden naar de partner (wat een schok). Inmiddels heeft een ander uitgebreid onderzoek een nieuwe didactische storm veroorzaakt. Leerkrachten uit alle windrichtingen van Nederland hebben het over de uitkomst van dit geruchtmakende onderzoekswerk. Dit zagen we niet aankomen. Niemand had dit kunnen voorzien, maar de conclusies van het onderzoek liggen koud en hard op tafel. Wie had dit ooit kunnen voorspellen?

Lees verder »

Schoolmeester uitstervend beroep

Of ik het als man vreemd vind dat er steeds minder jongens naar de pabo gaan? Absoluut niet. Begrijp me niet verkeerd, ik ben ontzettend blij met mijn beroep. Vijf dagen per week sta ik voor een groep vier, ik begeleid meer- en hoogbegaafde leerlingen, geef handvaardigheid en zo nu en dan krabbel ik ook nog wat voor Nederlands bekendste onderwijssite. Maar de laatste twee jaar van de lerarenopleiding was ik de enige man van mijn leerjaar (net als het laatste jaar van de spw) en tegenwoordig verdient mijn vrachtwagenrijdende zwager netto een flinke boterham meer dan ik. En da’s nie leuk.

Lees verder »

Een één, een acht en zes nullen

Op dit moment geef ik les aan een groep 4. In deze groep zitten elf leerlingen; acht jongens en vier meiden. Zo’n kleine groep is een luxe. ‘s Middags worden de groepen 3 en 4 samengevoegd. In groep 3 zitten veertien leerlingen, dus de combinatiegroep telt dan vijfentwintig leerlingen. Nog steeds kan er geen sprake zijn van een grote groep. Ooit is er vastgesteld dat er van kwalitatief onderwijs geen sprake kan zijn als een groep veertig leerlingen of meer heeft. We maken even een bruggetje naar de Millenniumdoelstellingen uit 2000:

“De millenniumdoelstellingen, ofwel United Nations Millennium Development Goals, is een aantal doelstellingen waarvan de regeringsleiders van 189 landen hebben aangegeven dat ze deze willen bereiken. De United Nations Millennium Declaration, ondertekend in september 2000, verbindt de leden hieraan. De Millenniumdoelstellingen zijn samen te vatten in een achttal doelen, tenzij anders vermeld moeten deze doelen worden behaald in 2015. Vergelijkingen, zoals in doel één, worden gedaan tussen 2015 en 1990.”

Ja? Dat we even weten waar we het over hebben. Eén van de doelstellingen is het bereiken van een universele basiseducatie voor alle kinderen, zowel jongens als meisjes (niet zo’n wereldwijde vanzelfsprekendheid). Net zo belangrijk is dat de basisschool voltooid wordt.

“Op het moment zijn er ongeveer 115 miljoen kinderen die in de leeftijdsgroep zitten om basisonderwijs te volgen, maar dit niet doen. Vooral in sub-Sahara Afrika, in Zuid-Azië en in Oceania is vooruitgang te boeken op het volgen van basisonderwijs. Het volgen van basisonderwijs is sterk gerelateerd aan het inkomen van de ouders. De kinderen met ouders in de groep van 20% armsten volgen 3 keer minder vaak basisonderwijs dan kinderen met ouders in de rijkste 20%. In bijna alle ‘ontwikkelingslanden’ voltooien meer jongens dan meisjes basisonderwijs.”

Wereldwijd zijn er achttien miljoen leerkrachten nodig om de millenniumdoelstelling te halen. Achttien miljoen. Pff.

Dat cijfer…

“…staat te lezen in een gezamenlijke verklaring, afgelegd door de UNESCO, de internationale arbeidsorganisatie (ILO), UNICEF, het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) en Education International, een organisatie die bijna 30 miljoen leraars verenigt. Het gebrek aan leerkrachten is vooral in Afrika acuut, waar 3,8 miljoen leraars nodig zijn om universeel basisonderwijs te garanderen. In landen als Rwanda en Mozambique leidt het tekort tot klassen van wel zestig leerlingen en meer.”

Wat een cijfers, verslagen, doelstellingen en gebreken toch weer. Toch hoor je relatief weinig over dit enorme wereldwijde tekort. De kredietcrisis is veel vaker in het nieuws. Maar goed, dat zijn dan ook ónze centen die op het spel staan. Hee! Bedoelde ik dat soms sarcastisch!?

*’Wereldwijd tekort van 18 miljoen leraars’ Mondiaal nieuws, 06/02/08.
*Millenniumdoelstellingen, wikipedia.
*De foto’s zijn door mij gemaakt tijdens een maand lesgeven in India.