Het is alweer een poosje geleden dat we de kranten hebben doorgespit op zoek naar onderwijsnieuws. Dus ik zeg; laten we de kranten doorspitten op zoek naar onderwijsnieuws.

Scholen moeten in hun onderwijs meer aandacht besteden aan homoseksualiteit, biseksualiteit en zogenaamde transgenders (“mensen die zich niet thuisvoelen bij de uiterlijke kenmerken van hun geslacht”). Dat is recentelijk wettelijk vastgelegd. Maar de VVD en D66 vinden dat scholen extra gecontroleerd moeten worden op de uitvoering van deze nieuwe plicht. De meerderheid van de Tweede kamer steunde dit.

Grappig eigenlijk, Rusland veroordeelt homoseksualiteit openlijk en Nederlandse politici struikelen over elkaar om sussende woorden te spreken over onze deelname aan de Olympische Spelen, maar LATEN WE ER IN GODSNAAM VOOR ZORGEN DAT JUF ANNIE HAAR LESSEN BISEKSUALITEIT WEL NAAR BEHOREN GEEFT.  Politici moeten maar niet zo hard roepen om ‘extra monitoring van verplichte kerndoelen’ als ze elkaar een ‘zielig, miezerig, hypocriet mannetje’ in de Tweede Kamer kunnen noemen en daar ongestraft mee weglopen. Dat lukt je namelijk niet in de klas van juf Annie.

***

Minister Bussemaker gaat geen extra instrumenten inzetten om te controleren of scholen in het basis- en voortgezet onderwijs voldoen aan de naleving van kerndoelen op het gebied van seksualiteit.

Dat blijkt uit een brief die de bewindsvrouw woensdag naar de Tweede Kamer stuurde. Ze reageert daarmee op een motie van D66 en VVD waarin wordt gevraagd om extra monitoring van de plicht die scholen sinds kort hebben om aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit.

De meerderheid van de Kamer steunde de motie waarin wordt gevraagd om de komende vijf jaar door middel van een kwantitatief onderzoek na te gaan hoe de 8000 scholen voor primair en voort­gezet onderwijs invulling geven aan de aangescherpte eisen.

Bussemaker wil de controles een plaats geven in het gewone toezicht dat de inspectie uitvoert. Naast het toezicht loopt er nog een aantal onderzoeken hoe scholen de lessen over seksualiteit vormgeven, zoals dat van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook lerarenopleidingen besteden er aandacht aan.

http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/geen_extra_controles_op_kerndoelen_over_seksualiteit_1_792834

***

Worden jullie ook een beetje moe van dat gedoe over die toetsen van Cito? Begrijp me niet verkeerd, ik vind het ook goed. Ik bedoel, als mensen er maar over gaan praten, toch? Dan komen er zaken in beweging. Maar ik vind het onzin dat er nu in de media verschijnt dat Cito “ook de risico’s van de toenemende aandacht voor toetsresultaten ziet”. Natuurlijk ziet Cito dat. Wat is het alternatief? “Cito ziet risico’s van toenemende aandacht voor toetsresultaten niet.” Dat klinkt niet zo handig. Dus natuurlijk “zien” ze het.

Laatst had ik (als leerkracht en schoolleider) een gesprek met iemand (geen leerkracht en schoolleider) over toetsresultaten in het primair onderwijs. En ik bleef echt heel beleefd hoor, Trouwe Lezer, maar na tien minuten had ik zin om mijn hand over de mond van de andere spreker te leggen en te zeggen ‘Houd maar op, want het is me overduidelijk dat je er totaal geen verstand van hebt. Kom eens een jaartje meedraaien op school en zie waar de prioriteiten liggen. En wat er allemaal nog meer speelt op een school behalve toetscijfers. En kom dan nog eens met je populistische opbrengstprietpraatjes.’ Maar dat deed ik niet. Dus zet ik het nu hier neer.

***

Toetsontwikkelaar Cito ziet de risico’s van de toenemende aandacht voor toetsresultaten. Dat bleek tijdens een briefing die Cito vanochtend gaf aan de Kamercommissie OCW. De toetsontwikkelaar nuanceerde de mogelijkheden van de toets.

De bijeenkomst was bedoeld om Kamerleden bij te praten over de mogelijkheden en onmogelijkheden van toetsen op leerling-, school- en systeemniveau. Hoe gaat dat toetsen eigenlijk? Wat zijn de doelen? Hoe zitten toetsen in elkaar? Dergelijke vragen leefden bij de Kamerleden.

De briefing was een vervolg op het overleg dat de Kamer eerder had over de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen en dehoorzitting over de rekentoets.

Cito wees er in het gesprek met de commissie op dat toetsen ook gebruikt worden om iets te zeggen over het stelsel en over het onderwijs op een school. Maar een toets meet uitsluitend de leerling. Dat brengt onzekerheden met zich mee: is een leerling niet gemotiveerd, dan scoort hij wellicht onder zijn kunnen. Mag je op basis van zijn resultaat dan conclusies over de school en het onderwijsstelsel trekken? Vroeg de toetsontwikkelaar de Kamerleden.

Toetsen kunnen heel waardevol zijn voor opbrengstgericht werken, zeiden de vertegenwoordigers van Cito vervolgens. Maar zij wezen op het risico op strategisch gedrag wanneer een toets ook gebruikt wordt om de school te beoordelen. Het onderwijs kan versmallen tot de zaken die getoetst worden.

Het Cito is ook kritisch over de risico’s die het centraal leveren van toetsgegevens met zich meebrengt. Als de overheid alle toetsgegevens wil hebben om daar analyses op los te laten en uitspraken over het onderwijs aan te ontlenen, is er altijd het risico dat die toetsresultaten worden opgevraagd (op basis van de WOB). Zo kunnen toetsgegevens een eigen leven gaan leiden. Met het risico dat zaken gesimplificeerd worden.

Kamerlid Bisschop (SGP) stelde de vraag in hoeverre Cito zich verantwoordelijk voelt voor de eventuele vertoetsing van het onderwijs. Dat is deels het geval, antwoordde de vertegenwoordiger, maar hij wees nadrukkelijk op de verantwoordelijkheid van de Kamer. Die moet zich uitspreken over het toetsen en hoe die gebruikt moeten worden. Daarbij merkte hij op dat een toets wel degelijk nuttig kan zijn als tweede gegeven naast het advies van de leerkracht. Ook naast de ‘film’ die deze gedurende een aantal jaren opbouwt.

In de briefing stelden de Kamerleden verder vooral vragen over de rekentoets in het vo.

http://www.besturenraad.nl/content/cito-ziet-de-risico%E2%80%99s-van-toetsen

***

Kinderen van basisschool BSO Hoogvliet kregen van oogarts Tjeerd de Faber en burgemeester Aboutaleb uitleg over de gevaren van vuurwerk.

"Als jij een oog mist, dan kan je geen voetballer of buschauffeur meer worden." Oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis Rotterdam schetst voor leerlingen van basisschool SBO Hoogvliet meteen een situatie, waarop de leerlingen stil zijn.”

Ja, dat hakt er even in natuurlijk. Ik zie ze al voor me, de arme Rotterdamse schaapjes die hun droom van buschauffeur worden de mist in zien gaan. Want buschauffeur in Rotterdam worden, dat is natuurlijk de droom van ieder grootstedelijk kind. Well played, Tjeerd, well played indeed.

De Faber gaat nog even door en laat de klas weten dat “een blind oog de maatschappij een miljoen euro kost”. Nou, dat zorgde er uiteraard helemaal voor dat de schrik goed in de kinders zat. Niet zozeer het feit dat er een vuurpijl in je oogkas gedrukt kan zitten, maar dat je ervoor verantwoordelijk wordt dat de brave burgerij van Nederland een miljoen euro aan belasting neer moet leggen voor jouw zelfzuchtige vuurwerkdaad. Die Tjeerd, die weet precies wat de jeugd van tegenwoordig bezighoudt.

Burgemeester Aboutaleb sloot de les af door op sinterklazerige toon te verkondigen dat hij wil “dat alle kindjes in Rotterdam een goede jaarwisseling hebben.” Alle kindjes knikten bevestigend terug. Toen werd er nog een foto gemaakt van de burgemeester en wat kindjes. Voor de toekomstige verkiezingen.

***

"Als jij een oog mist, dan kan je geen voetballer of buschauffeur meer worden." Oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis Rotterdam schetst voor leerlingen van basisschool SBO Hoogvliet meteen een situatie, waarop de leerlingen stil zijn. Samen met burgemeester Aboutaleb kwam hij gisteren vuurwerkbrillen uitdelen en uitleggen wat de gevolgen zijn van een vuurpijl die de verkeerde kant opvliegt. De vorige jaarwisseling liepen 23 mensen, onder wie twee kinderen, blijvend oogletsel op.

"Als we met het uitdelen van deze brillen bij één of twee kinderen letsel kunnen voorkomen, dan is het me dat dubbel en dwars waard", vertelt de burgemeester. "Jullie hebben je ogen nog nodig voor je toekomst. Het is daarom belangrijk dat jullie goed voor je ogen zorgen. Ik wil dat alle kindjes in Rotterdam een goede jaarwisseling hebben." Zelf kondigde Aboutaleb aan ook vuurwerk af te gaan steken. "Ik mag het grote vuurwerk ontsteken vanaf de Erasmusbrug."

De Faber vertelt de kinderen over zijn ervaring. "Doe allemaal even je ene oog dicht en probeer dan je twee wijsvingers tegen elkaar aan te zetten." Als de kinderen dat vervolgens proberen, schieten ze in de lach. "Dat is lastig hoor. Wisten jullie bijvoorbeeld dat een blind oog de maatschappij een miljoen euro kost? En dan kan je niet meer al die leuke dingen doen."

De kinderen zelf zijn verdeeld overwat ze precies doen met de jaarwisseling. "Ik blijf lekker achter het raam staan", vertelt een meisje. Maar haar vriendinnetje denkt er anders over. "Ik vind het juist leuk om dichtbij te staan als het knalt." Aan het eind van de bijeenkomst spreken de burgemeester, de oogarts en de kinderen samen iets af. "Jullie beloven hierbij dat jullie de vuurwerkbril opzetten als je naar buiten gaat, oke?", zo vraagt Aboutaleb de kinderen. Een eenstemmig 'ja' klinkt. "En als vriendjes of vriendinnetjes nog geen bril hebben, dan kunnen ze die ophalen bij de deelgemeentekantoren."

http://www.metronieuws.nl/regionaal/een-kapot-oog-kost-een-miljoen/SrZmlm!3xpzanVqniJE/

*** 

Rest mij u nog te vragen of u zich veel bezig gaat houden met het onderwijs in de kerstvakantie?

3 Reacties op “In Het Land Der Blinden”

 1. Anja zegt:

  Jazeker wel, het lezen van je blog is de start ervan… Een fijne vakantie.

 2. Ruth zegt:

  Waarom die voeten?

 3. Ruth zegt:

  Oh ja. Ik heb gewoon gewerkt in de kerstvakantie.
  Iets met het verhuizen van zo'n 10.000 boeken.

Reageer


× vier = 16