Plotseling lezen alle collega’s Peter Buwalda, heeft elk familielid een stuk of drie NS-grappen paraat en is Van Bijsterveldt – in schijnbaar welke kring dan ook – not done. Er zit een zin in David Mamets toneelstuk Glengary Glen Ross die mij bijzonder aanspreekt. “I subscribe to the law of contrary public opinion. If everyone thinks one thing, then I say, bet the other way.” Vrij vertaald: “Ik geloof in de wet van de tegengestelde publieke mening. Als iedereen in het ene ding gelooft, dan zeg ik, zet je geld in op het andere.” Daarom probeer ik op deze onderwijssite niet teveel te doen aan vanbijsterveldtbashing. Dat wordt tegenwoordig al zo vaak gedaan. Het is dé publieke onderwijsmening. Ik vind het… een beetje zielig voor haar.

Afijn, voordat iedereen roodgloeiend in het toetsenbord begint te prikken om mij op de hoogte stellen van haar snode onderwijsplannen, laat me je gerust stellen. Dit stukje staat niet aan Marja’s zijde. Integendeel. Misschien heeft ze het ook wel verdiend. En misschien is Bonita Avenue wel een heel goed boek. Maar toch. Daarom ga ik dit stukje afsluiten met iets positiefs over Van Bijsterveldt. Ja, dat ga ik doen! Ik weet nog niet wat, maar ik heb nog even bedenktijd tijdens het typen. Ondertussen verzoek ik je jezelf te verdiepen in onderstaande tekst. Gooi het morgen maar eens op tafel in de koffiepauze. En straal in de adoratie van je beroepsgenoten. Lees maar mee:

Op Besturenraad.nl staat een analyse van de reactie die minister van Bijsterveldt gaf op de kritiek die geuit is op het wetsvoorstel Centrale Eindtoets. Dat vind ik een lastig te lezen zinnetje. Want ik houd van eenvoud. Dus we doen het nog een keer, in stapjes.

Marja doet een wetsvoorstel. Ze wil een Centrale Eindtoets in het primair onderwijs. Een soort verplichte Cito Eindtoets voor alle scholen. Daar kreeg ze een heleboel kritiek op. Op die kritiek heeft Marja gereageerd. En de mensen die kritiek gaven zijn niet blij met die reactie. Ze vinden dat ze veel bezwaren van tafel veegt.

Enkele citaten van de site:

“Minister van Bijsterveldt is op geen enkel punt van plan van koers te veranderen in het wetsvoorstel Centrale eindtoets.

Een van de hoofdlijnen van het betoog van de minister is dat het wetsvoorstel nodig is omdat de regering grondwettelijk verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijsstelsel. De verplichte uniforme centrale eindtoets is in het primair onderwijs is een belangrijk middel om deze verantwoordelijkheid vorm te geven.

Op deze redeneertrant van de minister is wel wat af te dingen. In de eerste plaats koppelt ze de kwaliteit van het onderwijsstelsel erg sterk aan de kernvaardigheden (rekenen en taal). Zo  bevestigt ze de constatering van de SGP-fractie dat de regering de resultaten voor taal en rekenen belangrijker vindt dan andere onderdelen. Ze zijn namelijk als enige doorstroomrelevant aldus de bewindsvrouw.

In tegenstelling tot wat de minister beweert grijpt het wetsvoorstel Eindtoets wel degelijk meer in op de vrijheid van inrichting dan nodig is.

De minister ziet de bekostigingssanctie die dreigt bij slechte toetsenresultaten niet als risico voor ongewenst strategisch gedrag van scholen.

Volgens de regering leidt het wetsvoorstel Eindtoets niet leidt tot een verschraling van het onderwijsaanbod. Ze wijst daarbij onder andere op de wettelijke verplichting van scholen om leerlingen te vormen en ook andere vakken dan rekenen en taal aan te bieden. In een vorige jaar gehouden ledenpeiling van de Besturenraad wijst een groot deel van de respondenten er desondanks op dat zij de aandacht voor rekenen en taal vergroten ten koste van andere vakken.

Bovendien, zo stelt zij, is bijvoorbeeld extra en speciale training niet nodig voor het maken van de Eindtoets. Feit is echter dat in de praktijk het in de privésfeer of in schoolverband stevig oefenen voor de toets steeds meer voorkomt.

Een uitgebreide analyse is hier te vinden.”

De beroemde klassieke wijsgeer A. Hazes uitte ooit de woorden “Kleine jongen, op school al zul je merken dat alles draait om cijfers en om macht.” Niet dat zijn nazaat tegenwoordig bekend staat als academisch postermodel. Hoe dan ook, als je een afschuwelijke term hoort als ‘doorstroomrelevantie’, dan kun je niet anders dan Hazes gelijk geven.

Er is een soort ‘ontkinding’ gaande in het primair onderwijs die we ook zien in de moderne popcultuur. Maar laat ik hier niet verder op doorgaan (misschien later in een ander stukje). Marja heeft namelijk nog een compliment tegoed.

In een interview met het Reformatorisch Dagblad zei ze dit: “Ik was een ongedurig kind en te onrustig om helemaal voor school en leren te gaan.” Toch haalde ze haar havodiploma en werd minister. Een mooie les voor onze leerlingen die ook ongedurig en onrustig op school zijn. Blijkbaar is er voor die jongens en meisjes toch de mogelijkheid om op te klimmen tot een hoge politieke functie. En vervolgens je eigen schooltijd te vergeten en de nadruk te leggen op die zaken waar je vroeger als kind slecht tegen kon. Hmz. Dit compliment pakt niet zo mooi uit. La, la, la, whatevurr.

Rest mij u nog te vragen: Gaat die verplichte eindtoets nu veel veranderen of wordt de soep niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend?

Bron
Foto

17 Reacties op “VANBIJSTERVELDTBASHING”

 1. Marie zegt:

  Het opschuiven van de eindtoets  (want de cito in groep 8 was al een "eindtoets) vind ik wel positief. Hebben we meer tijd om "ze klaar te stomen". Waar ik bang voor ben, is dat de middelbare scholen het aanmelden van brugklassers in dezelfde periode zullen blijven houden. En dan de kinderen onder voorbehoud zullen aannemen, zodat ze na de uitslag van de eindtoets een kind alsnog kunnen afwijzen. Want het verhaal:" het advies van de basisschool is het belangrijkst" geloof ik allang niet meer. Positieve uitzonderingen daar gelaten.

 2. Frank Jongbloed zegt:

  Wordt dan niet teveel het nadruk op het belang van de score gelegd, Marie? Als middelbare scholen de periode van aanmelding ook opschuiven? 
  Het VO zou kinderen natuurlijk niet mogen afwijzen als ze eenmaal aangenomen zijn, goede score of niet. 
  Ik denk dat er een taak voor basisscholen is (nu en in de toekomst) om het belang van de eindtoetsscore met het juiste gewicht te behandelen. Ook als het advies van de leerkracht niet zo zwaar weegt als het zou moeten, dan is er altijd nog het leerlingvolgsysteem. 

 3. Kristel zegt:

  Volgens mij valt het allemaal wel mee! Veel scholen doen natuurlijk de CITO eindtoets al! Het opschuiven van deze toets wordt bij mij op school ook als positief gezien door de leerkracht van groep 8! Het probleem van aanmelden werd bij ons ook genoemd! Gelukkig heeft Marja gezegd alles goed te "monitoren" en in te grijpen als het nodig is! Ze houdt dus al een slag om de arm van al haar veranderingen! Dat is toch een geruststellend idee! ;-)

 4. Frank Jongbloed zegt:

  Het zal wel weer een storm in een glas water zijn, Kristel. Tenzij er van bovenaf teveel nadruk wordt gelegd op deze momentopnamescore. Gek woord. Momentopnamescore. Galgje! Ik begin. 

 5. Jacqueline zegt:

  CITO heeft ongeveer monopolie,  zegt dat er NIET geoefend moet worden voor de CITO, wil zelfs dat er niet geoefend MAG worden via verdienende instituten, maar kijk eens naar dat toffe SQULA a 9.95 Euro per maand per kind, enne jawel powered by CITO.
  Op naar de nieuwe klassenmaatschappij…
  Of kunnen we dit met elkaar nog stoppen?

 6. Frank Jongbloed zegt:

  Squla? Hm. Dat is wel een commercieel minpuntje voor cito. Maar ik ben nu natuurlijk weer integer en ouderwets, as usual. 
   

 7. ine zegt:

  Heb het altijd een raar gebeuren gevonden die CITO. Een kind verblijft zijn basisschoolperiode op een of twee scholen. Daar komt dan na al die toetsjes en testjes een eindoordeel uit. Dit eindoordeel kijkt niet alleen naar al die uitslagen van de toetsjes en testjes maar ziet het kind totaal. Ook is het geen momentopname maar een proces van jaren. Op de middelbare scholen wordt er ook nog driftig aan de CITO toetsen gewerkt alleen heet het daar VAS. Is er nu echt niet iets anders te verzinnen dan de CITO om aan een goed eindoordeel te kunnen komen ? Ik wordt als juf niet blij als de CITO periode weer is aangebroken. Kinderen zijn van slag. Ouders blijven hun kroost maar voorhouden hoe belangrijk dit hele gebeuren is. Als je daarbij ook nog een stoornis heb van ADHD tot PDS NOS dan kun je je diep ongelukkig voelen tussen al die zenuwachtigheid.Enfin nu hadden we vandaag wel een lieveheersbeestje in de klas. Daar hebben we toch zeker een half uur over zitten bomen. Hoe we daarna op het onderwerp waterijs uitkwamen weet ik ook niet meer. Maar we hebben ze na het gesprek wel gemaakt. Die waterijsjes da he …………………

 8. Frank Jongbloed zegt:

  Well said, Ine. Gelukkig kun je als leerkracht mede bepalen hoe zwaar de druk van de cito gevoeld wordt bij kinderen en ouders. Er zal altijd spanning zijn en een bepaalde mate van druk. Maar easy does it. 
   
  Hoe je van lieveheersbeestjes op waterijsjes kwam? Nou, ik kende vroeger een jongetje, Vincent, dat altijd aan die beestjes likte. Dat zal het zijn geweest. (Franks meest duffe reactie ooit.)

 9. ine zegt:

  Zou Vincent dan nu voor de klas staan ? Want ergens moeten ze het dan toch van iemand hebben opgepikt !
  Zolang sommige ouders het niet eens blijven zijn met het advies van de school in groep 8 zolang zullen sommige ouders blijven hameren op het belang van de CITO toets. Zekers probeer ik het daarin vooral luchtig te blijven houden. Maar ik heb met mijn 33 kinders en daarbij behoorlijk wat kinders met een stoornis moeite om dit goed duidelijk te maken. Ik heb dit jaar heel veel geleerd van deze groep. Een van die dingen is vooral de humor en de betrekkelijkheid van alles in te blijven zien. Dat lukt me zeker niet altijd. Maar ik blijf het soms onder het genot van een waterijsje ( zonder lieveheersbeestje ) toch proberen. Vooral die raketijsjes blijven favoriet bij mij.

 10. Anja zegt:

  Het blijft jammer dat het aftoetsen gezien wordt als hét middel om kinderen te beoordelen. Kinderen zijn toch meer dan hun cognitie alleen. Het leerlingvolgsysteem houdt de groei van een kind bij op een aantal cognities. Laat dat genoeg zijn. Kijk naar kinderen en vindt samen met hen uit wat hun talenten zijn of waar ze zich in willen verbreden of verdiepen.

 11. Frank Jongbloed zegt:

  Er zijn maar weinig leerkrachten die anders denken op het punt van toetsen, geloof ik. Hm. 

 12. Anja zegt:

  Ik denk dat je gelijk hebt Frank. Het is dan weer jammer dat de beslissingmakers en de schooltoelaters niet naar de leerkrachten luisteren en de toetsgegevens belangrijker vinden.

 13. Frank Jongbloed zegt:

  Hear hear.

 14. Joke zegt:

  Ik kan me maar niet aan het gevoel onttrekken dat die opwaardering van de citotoetsen uiteindelijk bedoeld is om ons internationaal beter op de kaart te zetten met de PISA-uitslagen van de komende jaren. Wat is er mooier dan bevestigd te zien dat Nederland hoger op de PISA-ranglijst eindigt en dat jij dat bewerkstelligd hebt. Misschien eindigen we de volgende keren wel beter dan de Nederlandstalige Belgen. Nog een geluk dat de uitslag van de Franstaligen erbij geteld wordt en daar het gemiddelde van wordt genomen, dan valt het nog niet zo op dat we achterblijven bij onze buren.
  'Daar gaan we aan werken! Wat is er meetbaar? Rekenen en taal.', zal jouw 'vriendin' gedacht hebben (en overlegd met die Canadees, die onderwijsgoeroe Michael Fullan), Frank. 'Nou, dan gaan we daarmee aan de slag en wee je gebeente als er geen verbetering in komt. Misschien kunnen we dan nog wel een paar leuke boetes bedenken die we dan weer aan leraren kunnen uitbetalen omdat ze gestudeerd hebben.'
  Trouwens met de citovragen wordt meteen de leesvaardigheid getest, dus eigenlijk oefenen we rekenen, taal én lezen voor de komende PISA's. Dan sla je drie vliegen in een klap. Goed idee van Marja of niet soms?
   

 15. Frank Jongbloed zegt:

  Je eerste zin is gewoon een feit, Joke. Je laatste niet. 

 16. Joke zegt:

  Nee, dat ben ik helemaal met je eens, maar ik geloof niet dat dat uitgelegd hoeft te worden.

 17. Jet zegt:

  Halo Anja,Dank voor je enthousiaste recatie! Het kan inderdaad zijn dat 10-15 minuten in jouw oven volstaan. Iedere oven heeft (helaas) toch een andere temperatuur, ook verschilt de temperatuur per soort oven (conventioneel, hetelucht ed.). En de baktijd is ook nog eens afhankelijk van de dikte van je scones, wij houden ca. 20 minuten aan bij 5 cm. Minder dikke scones mogen al eerder uit de oven. Veel bakplezier en een gezellige high tea alvast!

Reageer


vijf − 3 =