U zult zich wellicht afvragen waarom ik dit stukje zo’n flauwe titel heb gegeven. Ik kan er echter niets aan doen. Het ligt aan het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt. En laten we elkaar geen mietje noemen; wanneer ligt het eigenlijk níet aan het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt?! Laten we elkaar sowieso in het onderwijs geen mietje noemen. Dat ligt politiek gevoelig. Behalve bij de SGP. Daar mag je gerust iemand een mietje noemen. En hem grijnzend ontslaan! Afijn. De SBO heeft namelijk een onderzoek gedaan naar de fysieke werkomgeving van leraren en de uitwerking daarvan op de arbeidssatisfactie. Nou weet ik niet hoe dat met u zit, maar met dit warme zomerweer word ik een tikkie verhit en ondeugend als men gaat smijten met termen als ‘fysiek’, ‘leraren’ en ‘satisfactie’. Laten we dus maar gauw doorspoelen naar een belangrijke conclusie van het onderzoek: “In een goede werkomgeving is het simpelweg prettiger en beter werken.” En dat hebben ze dan zo’n beetje uitgesmeerd over 134 pagina’s.

“Van de leraren in het primair onderwijs is 50 procent (zeer) tevreden over de fysieke werkomgeving. Voor de leraren in het voortgezet onderwijs geldt dat voor 44 procent. Leraren zijn ontevreden over de klimaatbeheersing, thuiswerkvoorzieningen en het grote gebrek aan werkruimtes buiten de lessen om. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) uit Den Haag. Onderzocht is welke fysieke faciliteiten onderwijspersoneel belangrijk vindt en hoe het deze faciliteiten beoordeelt.

Gemiddeld 89 procent van de leraren vindt dat de faciliteiten van invloed zijn op het werkplezier. Ook vindt 83 procent dat ze bijdragen aan de onderwijskwaliteit. Voor zes procent van de leraren in het primair onderwijs en twaalf procent van die in het voortgezet onderwijs is de kwaliteit van de fysieke werkomgeving mede een reden geweest zijn om naar een andere school te gaan.”

134 pagina’s met weinig schokkende informatie. Er zal daarentegen wel een aardig satisfactuurtje aan hebben gezeten.

Klik hier voor meer informatie en het onderzoek.

Reageer


4 + = dertien