Binnenkort krijgen alle openbare basisscholen in Nederland een mailing over een Statenbijbel-lesbrief. Het betreft hier een kleurige folder van de Gereformeerde Bijbelstichting van tweeëndertig pagina’s vol avontuurlijke lieden als Desiderius Erasmus en Maarten Luther. Om aan te tonen dat de Gereformeerde Bijbelstichting ook van deze tijd is staat er een plaatje van Obama in. Met zijn ogen dicht maar wél met zijn hand op de bijbel. Uit verschillende richtingen is er al kritiek op de lesbrief. Het zou een ‘poging tot evangelisatie’ zijn. Dat is helemaal niet zo, zegt een woordvoerder van de stichting, maar hij ‘hoopt dat kinderen door middel van de lesbrief kennisnemen van het bestaan van de Bijbel.’ Zo niet, dan is daar het gat van de hel.

“De Gereformeerde Bijbelstichting haakt met de lesbrief in op de canon van de geschiedenis van Nederland. De Bijbelvertaling uit 1637, die vooral in orthodox-christelijke kring nog wordt gebruikt, is in de canon opgenomen, omdat deze vertaling wordt gezien als essentieel onderdeel van de (calvinistische) geschiedenis van ons land.

Algemeen medewerker Jaap de Koning van de Gereformeerde Bijbelstichting spreekt tegen als zou deze organisatie met de lesbrief willen evangeliseren onder leerlingen van openbare scholen. Maar het is wel zo dat hij hoopt dat kinderen door middel van de lesbrief kennisnemen van het bestaan van de Bijbel. De lesbrief is bedoeld voor het basisonderwijs, maar kan eventueel ook worden gebruikt in de eerste klas van het voortgezet onderwijs. … Vorig jaar bestelden ongeveer 100 openbare basisscholen de lesbrief over de Statenbijbel.”

1 op ongeveer 26 basisscholen. Dat waren er dus niet zoveel. Maar waarom niet? Laten we de lesbrief er eens bijhalen.

“In 1562 verschijnt de Deux-aesbijbel. Het Oude Testament van deze Bijbel is een verbetering van het Oude Testament uit de Liesveldtbijbel. Het Nieuwe Testament is door Johannes Utenhove rechtstreeks uit het Grieks in het Nederlands vertaald. Daarmee is de Deux-aesbijbel al veel betrouwbaarder dan de Liesveldtbijbel. De naam Deux-aes is ontleend aan het dobbelspel. Deux-aes (twee en een) is de worp van de twee laagste getallen. Dit wijst op de eenvoudigste mensen van de bevolking. Deze Bijbel is voor hen. Tot 1637 is de Deux-aesbijbel de meest gebruikte Bijbel in Nederland.”

Yeah, baby.

Lees hier het een en ander over de lesbrief.
Lees hier de lesbrief zelve.

2 Reacties op “Lesbrief Statenbijbel Relletje”

 1. O.Nijburg zegt:

  Beste redactie,

  Toevallig kwam ik het artikel tegen over de lesbrief over de Statenbijbel. Uit enkele woorden en opmerkingen bespeurde ik een wat negatieve klank over de gereformeerde bedoelingen met de lesbrief. Ik dacht dat het openbaar onderwijs openstond voor al het gedachtengoed binnen Nederland (zonder nadrukkelijk je eigen gedachtengoed over te dragen/op te dringen). Daarbij staat respect voor andersdenkenden centraal.
  Daarom vind ik het jammer dat in de teksten over de lesbrief op deze site toch wel enkele negatieve zaken staan zoals: Yeah baby; Zo niet, dan is daar het gat van de hel.
  Misschien dat de redactie deze persoonlijke kijk op de christelijk zaak wat kan relativeren…

 2. Frank Jongbloed zegt:

  Hallo Okko.

  Wat ik hier doe, is een beetje spelen met meningen in de hoop iemand te prikkelen tot een reactie/discussie. Jouw opmerkingen over het openbaar onderwijs zijn correct, maar deze site heet niet: Leerkracht Openbaar Onderwijs.

  Soms schrijf ik vanuit het oogpunt van de openbaren, soms vanuit dat van de christenen, soms vanuit de moslims etcetera. Recent nog schreef ik over de Efteling, voor als je daar in gelooft.

  De redactie gaat hier niets relativeren kan ik je verzekeren noch heb ik hier het idee dat ‘de christelijke zaak’ geschaad werd.

  Wel kan ik je vertellen dat ik het een idioot idee vind om lesbrieven over de bijbel naar scholen te sturen, net zoals ik het een idioot idee vind als kinderen op de openbare school nooit van hun leerkracht over de bijbel horen.

  Tenslotte, Okko, vind ik dat een criticus altijd het recht heeft om te beslissen een site niet langer te bezoeken (al zou ik dat erg jammer vinden; ik houd wel van het publieke debat) en wens ik jouw ChristenUnie veel succes met de komende verkiezingen.

Reageer


− zeven = 0