Voelt u zich ook wel eens eenzaam? Wordt bij u de ontwikkeling van vaardigheden als samenwerken en het geven en ontvangen van feedback maar een beetje gestimuleerd? Krijgt u weinig nieuwe inzichten als u met uw collega’s werkt in groepsverband? Ja? Dan is er een grote kans dat u in het onderwijs werkt. Aldus Cil Wigmans. Hij wil dat je meer doet aan narrativiteit. Neen. Hij wil dat we samen meer gaan doen aan narrativiteit. Dat komt erop neer dat we meer moeten doen met de kracht van verhalen, want tot nu toe hebben we die flink onderschat. En narrativiteit “…kan ook handvatten bieden voor de inbedding van bijbelverhalen in het basisonderwijs”. Aha. Op die manier.

“De kracht van verhalen in het basisonderwijs wordt onderschat, zo vindt Stenden-lector Cil Wigmans. Via verhalen nemen kinderen al op zeer jonge leeftijd abstracte noties als tegenstellingen tussen goed en kwaad tot zich.

Bij de implementatie ervan ziet Wigmans┬ánog wel beren op de weg: “Narrativiteit als pedagogisch concept en als opleidingsmodel verdraagt zich in ieder geval slecht met een wezenskenmerk van heel veel onderwijspraktijken, ook in de Pabo’s. Meer dan elders in de samenleving verrichten leerkrachten hun werk vaak onafhankelijk van anderen. Die zelfstandigheid heeft als keerzijde de eenzaamheid. Docenten, in welke onderwijssector dan ook, worden relatief weinig geconfronteerd met het effect van het werk van collega’s.

De praktijk stimuleert maar in geringe mate de ontwikkeling van vaardigheden als samenwerken, het geven of ontvangen van feedback of het ontwikkelen van nieuwe inzichten in groepsverband. Paradoxaal genoeg zijn de omstandigheden om als leraar permanent te blijven leren in de school uitermate ongunstig. Maar om te kunnen onderwijzen, moet je nu juist permanent blijven leren.”

Je kunt de inauguratierede van Cil zelf ook lezen via deze link. Het begint met het geestige ‘Zeergeleerde of eenvoudig ge├»nteresseerde toehoorders’. Ik denk dat de halve zaal na afloop van die zin een beetje lullig naar de grond heeft zitten staren.

*Blijf leren, lees dit artikel op Science Guide

Reageer


vier × 9 =