‘Van alles wat, maar niets echt diep.’ Aldus de nieuwe generatie leerkrachten. Oh pardon, ik citeer verkeerd. We hebben het natuurlijk over de lerarenópleidingen. Daar kun je niet op rekenen, tel de conclusies maar bij elkaar op, deel het met elkaar en nog meer flauwe rekenwoordspelingen. Want daar zit het probleem; pabostudenten en jonge leerkrachten schijnen niet te kunnen rekenen. Dat vermoeden heb ik ook wel eens gehad. Ik bedoel, ze krijgen van tevoren te horen hoeveel ze gaan verdienen en nog schrijven ze zich in voor de lerarenopleiding.

‘De structuur van de pabo, de lerarenopleiding voor het basisonderwijs, staat ter discussie. Staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs vindt dat moet worden nagedacht over een andere opbouw, om betere docenten te kunnen afleveren. Ze zegt dit in reactie op het rapport Rekenen op de basisschool van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, dat vanmiddag in Den Haag is gepresenteerd.

Ontvlechting van de pabo hoort tot de mogelijkheden. ‘Je zou kunnen denken aan twee richtingen die ook tot twee verschillende bevoegdheden leiden: een voor het jongere en een voor het oudere kind. Maar je kunt ook denken aan één basisjaar voor iedereen, waarna je je voor een richting specialiseert. Maar ik ga niet voor de korte klap. Dit vereist zorgvuldigheid.

Voor wat betreft de nascholing van bestaande docenten erkent Dijksma dat er nog een wereld te winnen is. Uit het KNAW-rapport blijkt dat Nederlandse onderwijzers hieraan bijna niets doen. ‘Ik schrik ervan te lezen dat scholen het geld dat ze wel krijgen voor nascholing veel te weinig inzetten. Ik wil ze daar wel toe aanzetten.’

Kunt u eigenlijk wel rekenen? Verloopt een (inval)rekenlesje in groep 8 probleemloos of debiteert u daar iets vaker dan gewoonlijk het beruchte leerkrachtenadagio ‘probeer het eens zélf op te lossen’?

Het rekenonderwijs in Nederland. Die verdeling krijgt nog een staartje.

*’Lerarenopleiding op de schop,’ De Volkskrant, 04/11/09

5 Reacties op “Staartverdeling”

 1. SjiekDeFriemel zegt:

  10 jaar geleden toen ik de opleiding deed, waren de gevolgen van slecht onderwijs al zichtbaar. Als VWO-scholier besloot ik de PABO te doen, maar wat was het curriculum een lachertje. Alleen onderwijskunde en Nederlands werden op HBO-niveau gegeven, de rest was daar ver onder. Tijdens de rekenlessen werden alleen leuke werkvormen ter bevordering van het inzicht gegeven. Studenten die het toenmalige niveau niet haalden konden d.m.v. kunst- en vliegwerk toch hun diploma halen en uiteindelijk voor de klas komen. Het onderwijs zelfondermijnend en schandalig dat de kinderen met zulke leerkrachten te maken zouden krijgen.
  Gelukkig zijn er signalen dat de touwtjes wat strakker worden aangetrokken: reken- en taaltoets niet gehaald, dan van de opleiding af.

  De hervorming van de PABO zou mijnsinziens als volgt gestalte moeten krijgen:
  *Alle vakken op een echt HBO-niveau.
  *Scheiding kleuter- en overig onderwijs, zodat studenten die geen kleuterbouw willen doen, zich echt kunnen verdiepen in het oudere kind.
  *Taal- en rekentoets niet gehaald, dan van de opleiding af.
  *Zaakvakken niet apart, maar als 1 zaakvak benaderen, zodat er meer tij vrijkomt voor verdieping.
  *Heroverwegen of creatieve vakken gegeven moeten worden of wellicht samen 1 jaar i.p.v. 2 a 3 jaar.
  *Vakken toevoegen/uitbreiden die wel iets toe te voegen hebben aan de praktijk: Toets-analyse, gesprekstechnieken, school als organisatie met diverse management vaardigheden, ontwikkelingspsychologie.

  Pas als de PABO’s daadwerkelijk op HBO-niveau gaan functioneren en er HBO-geschoolden afstuderen, dan kan er pas aanspraak gemaakt worden op zaken als meer salaris.

 2. Frank Jongbloed zegt:

  Bedankt voor je uitvoerige reactie, ehm… Sjiek de Friemel. Heb je de opleiding destijds wel afgemaakt?

 3. SjiekDeFriemel zegt:

  Ja ik heb mijn opleiding afgemaakt en sta nu zo’n kleine 10 jaar voor de klas.

 4. Juf in spé zegt:

  Ik ben het helemaal met Sjiek eens! Ben momenteel zelf student aan de PABO (3e jaars) en de meeste lessen liggen inderdaad onder HBO-niveau. Wat de opleiding nu zo “moeilijk” maakt, zijn voornamelijk de vele projecten, werkstukken en verslagen die gedaan moeten worden, wat veel tijd en vooral een goede planning eist. Momenteel missen wij de kans om hele dagen les te geven tijdens onze stagedagen, omdat we zo verschrikkelijk veel individuele kinderen moeten observeren of apart nemen. Wat willen ze dan? Dat we leren observeren (zoals in de voorgaande twee jaar), of dat we de klas de hele dag op een goede manier draaiende houden??

 5. Frank Jongbloed zegt:

  Ik ken het gevoel, Juf in spe. Daarmee bedoel ik het gevoel dat er erg veel tijd gaat zitten in het papierwerk. Dat was bij mij (5 jaar geleden) ook zo. Maar soms is herhaling ook wel goed. Toch leer je het meest (vond ik) van lesgeven.

Reageer


× acht = 56