“De ziel is op aarde gekomen, volgens Vrije School-grondlegger Rudolf Steiner, om “lessen te leren”. Alles wat de mens meemaakt aan intensieve aardse ervaringen vormt een levensles die opgenomen wordt in het totaal aan leerervaringen. Dit totaal is bepalend voor de geestelijke ontwikkeling waarmee de mens verder gaat (overgaat of sterft). In een volgend leven kan de les worden voortgezet, of kunnen correcties worden aangebracht.”

Op de Geert Groote school in onze hoofdstad zijn de leerkrachten blijkbaar een heleboel ‘lessen aan het leren’. De kinderen krijgen uiteraard ook hun lessen. Van hun guerilla-ouders.

“Ouders die leerkrachten de klas uit duwen en zelf de lessen overnemen, onderwijzers en bestuursleden die bedreigd worden. Op de Geert Groote School in Amsterdam-Zuid is de chaos zo groot dat de gemeente op het punt staat de school onder curatele te stellen. Enkele weken geleden namen zo’n twintig ouders de klassen over. Leerkrachten werden de klas uit geduwd, bestuursleden bedreigd.”

Ik zie ze al helemaal zitten in de lerarenkamer (tijdelijk vervangen door een provisorisch bordje ‘ouderkamer’). Nou, ze komen er nog wel achter. Binnenkort oudergesprekken. En dat wordt moeilijk. Ha!

*’Boze ouders nemen vrije school over,’ Parool, 11/03/09
*’Rudolf Steiner’, Wikipedia

2 Reacties op “Muiterij op de Vrije School”

 1. A,Molenkamp zegt:

  Onbegrijpelijk dat het zover is gekomen. Kinderen komen op school om te leren. Ze hebben het recht om dan ook wijzer te worden. Hoe is het mogelijk dat een kleinere groep ouders zoveel overwicht hebben dat werken voor kinderen en leerkrachten onmogelijk is geworden?

 2. Frank Jongbloed zegt:

  Lees ook dit artikel van Het Parool:

  ‘Vorig jaar maart al dreigde de Onderwijsinspectie de Geert Groote 2 te sluiten. De school stond te boek als zeer zwak en het zag er volgens de inspectie niet naar uit dat de directie op korte termijn de onderwijskwaliteit zou kunnen verbeteren.

  Veldt maakte daarop een verbeterplan, samen met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente. En dat wierp vruchten af. Veldt: ”In december, tijdens een tussentijdse meting van DMO, waren zo goed als alle tussendoelen gehaald.”

  Maar een groep ouders verzet zich fel tegen de nieuwe aanpak, zoals het toetsen van de voortgang in lezen, rekenen en taal. Een ingewijde vertelt: ”Er waren leerachterstanden van anderhalf jaar, maar sinds het verbetertraject was dat beter onder controle, onder andere door de inzet van een intern begeleider en drie docenten die constant kinderen bijspijkerden. Maar sommige ouders willen geen taal en rekenen. Zij denken dat de pedagogiek te weinig aandacht krijgt en daar worden ze boos over.’

  http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/208841/2009/03/11/-Schreeuwende-minderheid-regeert-basisschool.dhtml

  Nu staat de Vrije School er ook wel om bekend dat de ouders erg mondig zijn en erg ehm… ‘bewust’ van pedagogische ontwikkelingen.

Reageer


8 + zes =