Examen Latijn 2010-2011:  VERGILIUS

Dit is de man

Afbeeldingsresultaat voor vergilius maro

 

Luisteren en kijken naar Dido

 

 

Volg Aeneas in de onderwereld

 

En dan nu serieus oefenen met alle hulp, die je kunt wensen:

http://www.cambridgescp.com/singles/sally/virgil/

Mooi overzicht (met dank aan Michael Buykx)

 over de visies op het leven na de dood:

deel 1:  Over leven na de dood (1)

deel 2:  Over leven na de dood (2)

De (cultuur)geschiedenis rond boek VI van de Aeneis (met dank aan A.Prins):

De historische contextOudere examens Vergilius (om bijvoorbeeld de pv te oefenen + correctie)


  1996, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje

  1996, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje

  1996, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift

  1996, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje

  1996, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje

  1996, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift

  2007, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje

  2007, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje2007

  tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift

  (2007, tijdvak 2, Latijn: "aangewezen vak", via staatsexamencommissie: opgaven worden niet vrijgegeven). Helaas.

  Powerpoints

  Om nog eens na te kijken kun je hier (met dank aan Y.Lemmens, Bernrode) de volgende Powerpoints downloaden:

  -Aeneis 6.535-581 Tartarus

  -Aeneis 6.635-678 Elysium

  -Aeneis 6.679-702 (Anchises ziet Aeneas aankomen)

  -Aeneis 6.703-723 (De zielen met een tweede leven)

  Aeneis 6.724-755 (De zielsverhuizing)

  Aeneis 6.788-807 (Augustus)

  Aeneis 6.808-823 (de koningen van Rome)

   


  Wat moet je nu eigenlijk allemaal kennen en kunnen voor dit examen?

  Lees het hier:

  http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvh57gltp77x8/vi8yj2gg7lyz/f=/bestand.pdf