Jong Katholiek – Site van het katholieke jongerennetwerk in Nederland. Met informatie over evenementen voor jongeren en jongerengroepen in het land.

Jop - Jeugdorganisatie van de protestantse kerk. JOP ondersteunt kerken met advies, trainingen, materialen en evenementen.

Stichting Islam en Dialoog – Stichting die het wederzijds begrip en respect tussen verschillende religies en levensbeschouwingen wil bevorderen, door voorlichting en advies over de Islam en de relatie met andere religies.

Stichting Moslimjongeren - Organisatie voor en door moslimjongeren. SMJ wil door het organiseren van allerlei activiteiten voor jongeren een bijdrage leveren aan de maatschappij. SMJ organsieert bijvoorbeeld jongerenavonden en huiswerkbegeleiding.

Vedic Youth Netherlands – VYN is een onafhankelijke landelijke organisatie voor Hindoestaanse jongeren van 18 tot en met 30 jaar. Op deze site kun je veel informatie vinden over het HindoeIsme, bijvoorbeeld over de feesten en goden. VYN organiseert ook activiteiten op maatschappelijk, politiek en sociaal-cultureel gebied, om op deze manier deelname van de Hindoestaanse Jongeren in de Nederlandse samenleving te bevorderen.