Oxfam Novib – Oxfam Novib is wereldwijd actief. Samen met ruim 850 lokale organisaties helpen ze mensen in ontwikkelingslanden een zelfstandig bestaan op te bouwen zonder armoede. Niemand kiest waar hij of zij wordt geboren. Maar iedereen heeft dezelfde rechten, waar ook ter wereld.

Unicef - Wereldwijde hulp aan kinderen. UNICEF helpt kinderen over de hele wereld bij het overwinnen van armoede, ziekte, geweld en discriminatie. Miljoenen kinderen gaan dankzij UNICEF naar school, worden ingeënt tegen dodelijke ziektes als mazelen en krijgen goede voeding.

Edukans - Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch gaan wereldwijd 72 miljoen kinderen niet naar school. Daar moet iets aan gebeuren! Daarom werkt Edukans aan meer scholen, schoolbanken, boeken en leraren in ontwikkelingslanden. Edukans organiseert allerlei projecten en acties waar je met jouw school aan kan deelnemen. Op de website vind je hier meer informatie over. 

Cross your Borders – Onderwijsproject  voor en door jongeren over onrecht in de wereld. Cross Your Borders wil jongeren op een aansprekende manier bewust maken van armoede en onrecht in de wereld en ze enthousiast maken om hiertegen in actie te komen.