Hier vind je handige website’s voor hulp op allerlei gebieden.

Jeugdzorg Nederland – Heb je een probleem thuis, op school of op je werk en is er niemand met wie je kunt praten? Bij Bureau Jeugdzorg vond je mensen die naar je luisteren en je helpen een oplossing te vinden. Hulp is gratis.

Jeugdriagg - RIAGG geeft hulp aan mensen die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben. Jeugdriagg helpt jongeren met psychische of psychiatrische klachten.

Nederlands Jeugd Instituut - informatie over veel onderwerpen  zoals opvoeding, onderwijs, gedrag, pesten.  

Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg - het AKJ kan je helpen als je klachten hebt over de jeugdhulpverlening en de kinderbescherming. Bijvoorbeeld als je het niet eens bent met beslissingen die over jou genomen worden. Of als je in een tehuis woont en je vindt dat de regels te streng zijn. Het AKJ kan je vertellen welke rechten je dan hebt en wat je kunt doen.

Nederlandse Vereniging voor Leerlingbegeleiding - vragen over school, opleiding, studievaardigheden.

Kinderrechtswinkel – hier vind je antwoord op allerlei vragen over wetten, rechten en regels.  Handig als je een werkstuk hierover wil maken. Je kunt hier ook terecht als je hulp nodig hebt bij een probleem met school, de politie of de kinderrechter.

Kindertelefoon - hulp bij problemen thuis, bij pesten en ruzies.

Kindermishandeling -  veel informatie voer kindermishandeling. Misschien word je zelf mishandeld, of maak je het van dichtbij mee. Of je kan de informatie gebruiken voor een werkstuk of spreekbeurt.

Stichting Achter de Regenboog -  Stichting Achter de Regenboog ondersteunt  kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze gebeurtenissen geen belemmering vormen om een gezond bestaan op te bouwen.

FIOM - vragen over zwangerschap en adoptie.

Slachtofferhulp Nederland - hier kun je terecht als je hulp nodig hebt na een misdrijf, ongeluk of calamiteit.