Discriminatie.nl - Iedereen die in Nederland woont, heeft recht op gelijke behandeling. Toch worden sommige mensen nog steeds anders behandeld vanwege leeftijd, huidskleur, geslacht, handicap, geloof, seksuele voorkeur of op welke grond dan ook. Op deze website kun je alles te weten komen over discriminatie en wat je ertegen kan doen.

Young Amnesty - Amnesty International is een grote organisatie voor mensenrechten. Op deze pagina speciaal voor jongeren kom je alles te weten over mensenrechten en wat je als jongere kunt doen tegen schending van mensenrechten.

Stichting Vredeseducatie – Vredeseducatie betekent dat mensen vrede kunnen leren. De Stichting Vredeseducatie wil mensen ondersteunen die in huis, op school, in het buurthuis of waar dan ook aan vrede willen werken.

Nederland bekent kleur – De Stichting Nederland Bekent Kleur strijdt tegen racisme, vreemdelingenhaat, islamofobie, antisemitisme en andere vormen van discriminatie. Nederland Bekent Kleur is een onafhankelijke organisatie die niet verbonden is aan een bepaalde politieke of religieuze stroming.