Proefdiervrij – Stichting Proefdiervrij is de grootste organisatie in Nederland die zich inzet voor de belangen van proefdieren. Proefdiervrij wil het lot van proefdieren verbeteren door betere oplossingen te bedenken, namelijk proefdiervrije technieken.

Stichting Wakkerdier – Wakker Dier streeft naar een samenleving waarin de dieren uit de vee-industrie met respect worden behandeld. Op deze site kun je ook een jongerenpakket aanvragen met meer informatie over de dieren en allerlei tips hoe jij ze kunt helpen. Handig voor als je een werkstuk maakt over dit onderwerp. 


Stichting AAP
– Stichting AAP is een Europees opvangcentrum voor apen en kleine uitheemse zoogdieren, zoals wasberen, stinkdieren en prairiehondjes. Vaak zijn de dieren ernstig mishandeld of verwaarloosd. Bij AAP krijgen zij de professionele verzorging die ze nodig hebben om weer op verhaal te komen.

Greenpeace – Internationale organisatie voor natuurbescherming. Milieuvervuiling en milieuvervuilers houden zich absoluut niet aan grenzen. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering. Of aan giftige stoffen in het water en in de lucht. Greenpeace voert wereldwijd actie tegen o.a. klimaatverandering, mileuvervuiling en walvisjacht.

Wereld Natuur Fonds - Het Wereld Natuur Fonds beschermt de leefgebieden van planten en dieren. Ze werken samen met burgers, overheden en bedrijven aan oplossingen voor een verantwoord en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Op deze site vind je informatie over het werk van WNF en hoe je hierbij kunt helpen.