Stichting Halt – Wil je meer weten over jeugdcriminaliteit en jeugdrecht? Halt levert een bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit.

Wegwijzer Jeugd en Veiligheid – Veel informatie over jeugdcriminaliteit, risicojongeren, alcohol, geweld enz. De wegwijzer Jeugd en Veiligheid geeft informatie over activiteiten van het Rijk en de gemeenten.

Jeugdcriminaliteit – Rijksoverheid – Website van de Rijksoverheid over jeugdcriminaliteit. Hoe kan je jeugdcriminaliteit tegengaan? Wat houdt het adolescentenstrafrecht in?

Jeugdcriminaliteit.net - meer informatie over Jeugdcriminaliteit.

Politie - Website van de politie, met nuttige informatie voor werkstukken.