Voorlichting over plannen A27

Maandag avond 26 oktober jl. was er een door Rijkswaterstaat georganiseerde bijeenkomst in het tijdelijk Dorpshuis in Hollandsche Rading over de stand van zaken betreffende de plannen ter mogelijke verbreding van deze weg. Voor deze bijeenkomst waren alleen die bewoners van de Spoorlaan uitgenodigd, wier percelen direct grenzen aan de oostelijke zijde van de snelweg; de zgn. even nummers van deze laan.

 

Vanuit de gemeente waren diverse raadsleden en wethouder Arie-Jan Ditewig aanwezig. Een vertegenwoordiger van de brandweer lette op uitstekende wijze op een juiste toepassing van de veiligheidsvoorschriften.

  

 

Voorkeur

De voorkeur van deze bewoners was uitgegaan naar een discussiebijeenkomst met beantwoording van een serie vooraf geïnventariseerde vragen. Rijkswaterstaat kon aan deze wens niet tegemoet komen. Bewoners konden slechts op tafels uitgestalde foto’s bekijken waarop het tracé van de voorkeursvariant betreffende de verbreding van de A27 was ingetekend. Hierbij waren Rijkswaterstaatambtenaren aanwezig om nadere toelichting te geven.

 

Conclusie

Volgens woordvoerders Baudouin Knaapen en Erik Verhulp van de betrokken bewonersgroep was het voor de uitgenodigde aanwezigen duidelijk dat veel informatie nog niet beschikbaar is. De inventariseerde vragen worden nu door Rijkswaterstaat schriftelijk beantwoord. Er zijn geen toezeggingen gedaan over vervolgbijeenkomsten [HvdB]. 

 

Bewoners konden slechts op tafels uitgestalde foto’s bekijken waarop het tracé van de voorkeursvariant betreffende de verbreding van de A27 was ingetekend;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er waren foto’s te bekijken waarop het tracé van de voorkeursvariant betreffende de verbreding van de A27 was ingetekend.