Hollandsche Rading niet veel wijzer van bijeenkomst over A27

Ze hebben weliswaar hun vragen kunnen stellen, maar: ,,Heel veel wijzer zijn we er niet van geworden,” aldus Erik Verhulp van het buurtcomité Hollandsche Rading.

Hij was bij de bijeenkomst afgelopen maandag (26 oktober) die Rijkswaterstaat heeft georganiseerd naar aanleiding van de vele vragen van de bewoners uit Hollandsche Rading over de verbreding van de snelweg A27.

Op de informatieavond van Bestuur Regio Utrecht en Rijkswaterstaat van 1 oktober jl. over de mobiliteit in de regio Utrecht, bleek dat er plannen zijn voor het verbreden van de A27 naar drie rijstroken, met ruimte voor vier rijstroken en openbaar vervoer. Voor deze verbreding moeten zeker twee huizen in Hollandsche Rading worden gesloopt.

Bij de tweede informatieavond voor bewoners van Hollandsche Rading die te maken krijgen met de gevolgen van zo’n verbreding, waren zo’n tien ambtenaren van Rijkswaterstaat aanwezig.
Op vier tafels lagen de voorlopige tekeningen van de plannen voor de verbreding van de snelweg en konden bewoners hun vragen stellen.
,,Wij hadden zelf een plenaire bijeenkomst voorbereid en hebben Rijkswaterstaat gevraagd dat zo te organiseren. Maar op maandagochtend bleek dat ze dat niet wilden doen,” aldus Verhulp. Volgens hem hebben bewoners verschillende antwoorden gekregen en is er geen duidelijk beeld ontstaan over de plannen. Verhulp:,,Dit was precies wat ik hoopte te voorkomen, het was geen prettige ervaring.”

Het buurtcomité Hollandsche Rading heeft met Rijkswaterstaat afgesproken dat ze schriftelijk nog een aantal vragen mogen stellen.

Communicatieadviseur Gabby Voncken van Rijkswaterstaat zegt dat er is gekozen voor deze vorm om de mensen de kans te geven de deskundigen een op een te spreken. ,,We hebben geprobeerd de mensen zo goed mogelijk te woord te staan en wilden niet drie of vier mensen de bijeenkomst laten sturen,” aldus Voncken. Volgens haar is de kern van de plannen voor iedereen gelijk, maar geldt voor elk perceel een ander verhaal.

Donderdag 29 oktober is er een soortgelijke bijeenkomst van Rijkswaterstaat voor bewoners van Groenekan in het dorpshuis de Groene Daan van 19.30 tot 21.30 uur.
De Dorpsraad van Groenekan roept alle Groenekanners op om langs te komen omdat alle bewoners, in meerdere of mindere mate, last kunnen krijgen van extra geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof.