Rekenfout kost miljoenen

 

Er zijn mogelijk tientallen miljoenen euro’s over de balk gesmeten aan milieumaatregelen op snelwegen. Het plaatsen van geluidschermen, het verlagen van de maximumsnelheid of de aanleg van dempend asfalt wordt uitgevoerd op plekken waar dat vaak helemaal niet nodig is.

Dit komt doordat beleidsmakers verouderde onderzoeksmethoden gebruiken om de verkeersdrukte in ons land te meten. Daardoor komen foute cijfers naar boven over de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast, waarop men zich wel baseert om er iets aan te doen. Dat blijkt uit een studie van Luc Wismans en Robert van den Brink van verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng en de Universiteit Twente.

„Nu wordt voor het berekenen van milieuschade door verkeer gebruik gemaakt van een zogenoemd statisch verkeersmodel. De uitkomsten daarvan zijn echter onbetrouwbaar omdat deze modellen onvoldoende de rol en consequenties van files op snelwegen kunnen bepalen”, stellen de onderzoekers. „Dynamische verkeersmodellen kunnen dit wel.”

Lees alle details vandaag in De Telegraaf

Leave a Reply

 


zeven × = 56