Resultaten enquête Geluidsscherm

De plannen die RWS met betrekking tot het geluidsscherm aan het begin van de Spoorlaan nu voor ogen heeft, zien er als volgt uit:

• Modulair, dat wil zeggen uitbreidbaar in lengte en breedte
• Metalen palen met daartussen aluminium schotten
• Absorberend aan alle zijden, zowel naar snelwegzijde als naar bewonerszijde
• Het deel van het scherm binnen de kern Hollandsche Rading wordt 100 m. langer  dan het huidige scherm
• Er komt een scherm aan de oostzijde en aan de westzijde van de snelweg
• Het scherm wordt over de gehele lengte 6 meter hoog
• Er wordt een keerwand geplaatst waarbovenop dit scherm wordt geplaatst
• Het geluidsscherm van 6 meter hoog loopt door over het viaduct

Daarnaast zijn er opties waarover de bewoners een voorkeur kunnen uitspreken. Deze vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van de voorkeuren van de bewoners.

Opties:
• Begroeiing aan bewonerszijde *)
• Er is een mogelijkheid om het bovenste deel van de 6 meter transparant te maken *)

*) RWS zegt toe dat er wordt voorzien in onderhoud van de begroeiing en de transparante panelen

Resultaten begin van de Spoorlaan en Vuurse Dreef (oostzijde)

Welk type scherm heeft uw voorkeur? (7 respondenten)

1. Begroeid aan bewonerszijde         ja (6) / nee / geen mening (1)
2. Bovenzijde transparant        ja (5) /nee (2)
3. Indien u bij 2 JA heeft ingevuld    bovenste 1 meter (1) /bovenste 2 meter transparant (4)

Welk type keerwand heeft uw voorkeur?

4. Begroeid aan bewonerszijde         ja (6) / nee / geen mening (1)
5. Vanaf de Spoorlaan een aarden talud tegen de keerwand
(Een vanaf de Spoorlaan begroeide schuin oplopende aarden wal tegen de verticale keerwand)    ja (6) / nee / geen mening (1)

Welk type geluidsscherm bovenop het viaduct heeft uw voorkeur?

6. Begroeid aan bewonerszijde         ja (6) / nee / geen mening (1)
7. Bovenzijde transparant        ja (3) / nee (3) / geen mening (1)
8. Alleen invullen indien u bij 7 JA heeft ingevuld
a. Bovenste één meter transparant (1)
b. Bovenste twee meter transparant
c. Bovenste drie meter transparant (1)
d. Bovenste vier meter transparant (1)
e. Geheel transparant

Resultaten Spoorlaan even nummers 20 – 100

Welk type scherm heeft uw voorkeur? (27 respondenten)

9. Begroeid aan bewonerszijde         ja (26) / nee (1)
10.Bovenzijde transparant        ja (13) / nee (14)
11.Indien u bij 2 JA heeft ingevuld    bovenste 1 meter (6) /bovenste 2 meter transparant (7)

One Response to “Resultaten enquête Geluidsscherm”

  1. jos slats Says:

    Inmiddels staat vast dat Rijkswaterstaat bij de presentatie van de plannen voor de verbreding van de A-27 (opzettelijk?) verouderde rekenmodellen heeft gebruikt. Als gevolg van een rechterlijke uitspraak moet het hele project nu opnieuw worden doorgerekend.
    Misschien wel zo verstandig om de gesprekken over het geluidsscherm in afwachting van de nieuwe cijfers voorlopig even op een laag pitje te zetten.

Leave a Reply

 


+ 6 = dertien