Geluidsscherm

Er is vorige maand een privé initiatief geweest om nogmaals een enquête / handtekeningen actie te houden voor de even nummers van de Spoorlaan. Deze actie ging over de geluidsschermen die volgens de initiatiefnemers 1 tot 1,5 meter hoger zouden worden dan de geplande 6 meter en de effecten van de bezonningsstudie gemaakt door RWS. Wij willen u laten weten dat deze actie zonder  overleg met HR-A27 is georganiseerd en niet berust op de feiten die tot nu toe bekend zijn.

Onze Wallencommissie deed navraag bij RWS. Als reactie ontvingen wij het bericht dat er bij RWS niets bekend is over een verhoging van het geluidsscherm bij Hollandsche Rading van 1 à 1,5 meter.

RWS wacht op de uitslag van de nieuwe verkeerscijfers en van de 130 km discussie. RWS verwacht pas na de zomer van 2012 over deze gegevens te beschikken.

HR-A27 streeft ernaar dat de Wallencommissie vertegenwoordigd is bij de onderhandelingen met de aannemer, zodat de eisen van de bewoners daar in de gaten kunnen worden gehouden. Dit streven is in het overleg met RWS naar voren gebracht en genotuleerd.

Leave a Reply

 


− 7 = twee