A27, Erop of Eronder

Bewoners- en belangengroepen uit de gemeente De Bilt bepleiten een duurzaam alternatief voor de geplande verbreding van de A27, een alternatief dat de overlast voor omwonenden beperkt en beter is voor het milieu en het landschap.

De groepen willen dat er een halt wordt toegeroepen aan de voortdenderende trein van Rijkswaterstaat en dat serieus onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid van een verdiepte aanleg of een aanleg op maaiveldniveau. Door het tracé omlaag te brengen worden de bewoners die op sommige plaatsen binnen 10 meter van de snelweg wonen, beter beschermd tegen de overlast. De locale wegen kunnen via kleine viaducten over of onder de A27 aangelegd worden, de spoorweg hoeft niet verhoogd te worden en veilige spoorwegovergangen kunnen eenvoudig gerealiseerd worden.

Persbericht-Erop-of-Eronder

Leave a Reply

 


5 + = veertien