D66 doet toezegging

Boris van der Ham, Tweede Kamerlid van D66 was vrijdag 5 februari te gast in dorpshuis de Groene Daan in Groenekan. Boris was uitgenodigd door D66, afdeling De Bilt.

In een inleiding wees D66 lijsttrekker Frans Poot erop dat ook alternatieven voor verbreding bekeken dienen te worden.

Namens SSGM stelde Frits Jansen de 50 – 65 dB(A) aan de orde. Hans Noteboom wenste prioriteit voor het spoor. HR-A27 heeft D66 gevraagd in de Tweede Kamer en in de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat te pleiten voor een integrale aanpak van de A27, waarbij ook de spoorweg betrokken wordt.

Boris van der Ham zegde toe deze aanpak te zullen bepleiten. De voorzitter van D66 Erik Post bekrachtigde deze toezegging met de voorzittershamer.

Leave a Reply

 


acht + = 16