Geschiedenis van het Grieks

 
 

 

 
  Het oudste Grieks
  De voorouders van de Hellenen, zoals de Grieken zich zelf noemen, kwamen zo'n vijf millennia geleden het land binnen dat wij nu kennen als Griekenland.
Het oudste geschreven Grieks dat we hebben, lijkt helemaal niet op het Griekse alfabet hierboven. Het is een combinatie van tekeningetjes en tekens voor verschillende lettergrepen, in totaal 88 tekens.
Dit schrift is pas in 1952 ontcijferd en wordt Lineair-B genoemd.
  Lineair-B
  Deze oudste vorm van het geschreven Grieks is teruggevonden op kleitabletten waarop de administratie van de voorraden in een paleis werd bijgehouden.Bij de verwoesting van die paleizen is de klei in de brand gebakken, waardoor de administratie bewaard is gebleven. Het schrift heet 'Lineair', omdat er lijnen tussen de regels stonden (Op het eiland Kreta is een soortgelijk schrift ontdekt, Lineair-A genoemd).
  Als mensen tekeningetjes maken om iets weer te geven noemen we dat een pictogrammen-schrift (pictogrammen gebruiken wij tegenwoordig op verkeersborden en op de bordjes op de NS-stations). In het Lineair-B zien we paarden, wagens, korenaren, maar ook mensen (waarschijnlijk slaven, die dus tot de voorraad werden gerekend!) schematisch afgebeeld. Verder maakten de oudste Grieken gebruik van symbolen die een lettergreep aanduidden: een teken voor de combinatie van een medeklinker met  een klinker (wa, ko, ti, enzovoort).
  Het klassieke Grieks
  Lange tijd is er niet één Grieks geweest, maar waren er verschillende dialecten zoals het Attisch, Ionisch, Aeolisch en Dorisch.
Hiervan was het Attisch het belangrijkst, omdat het gesproken werd in Athene, waar de belangrijkste schrijvers woonden.
Pas aan het eind van de vierde eeuw v.C. kwam er een standaard Grieks. Alexander de Grote veroverde toen het gehele gebied ten oosten van de Middellandse Zee.
  Alexander de Grote
  In het rijk van Alexander de Grote ontstond als voertaal het 'koinè' Grieks: 'de gemeenschappelijke taal'.
Alexander heeft de cultuur in het veroverde gebied 'vergriekst' en tegelijkertijd de oosterse cultuur naar Griekenland gebracht, zodat er een mengcultuur ontstond: het Hellenisme.
Het belangrijkste Griekse cultuurcentrum lag toen zelfs buiten Griekenland: Alexandrië in Egypte.
  Klik hier om een kaart van het Rijk van Alexander de Grote te bekijken.
  Romeinen en Byzantijnen
  Het Grieks bleef eeuwenlang de belangrijkste taal in dit gebied, ook toen de Romeinen deze landen toevoegden aan hun Imperium Romanum.
In Constantinopel (het tegenwoordige Istanbul), de hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk, sprak men Grieks.
Toen Rome in de vijfde eeuw n.C. werd ingenomen door 'barbaarse volkeren' en het West-Romeinse Rijk uiteenviel, bleef het Oost-Romeinse Rijk voortbestaan totdat Constantinopel in 1453 door de Turken werd ingenomen.Deze zogeheten Byzantijnse cultuur bleef ook Griekstalig.
  Nieuwgrieks
 

Tegenwoordig spreken de Grieken natuurlijk nog steeds Grieks, dat ze schrijven met behulp van hetzelfde alfabet als in de Oudheid.
Maar ze spreken het anders uit dan Homerus, Plato en Alexander de Grote.

Er zijn uiteraard in de loop van 2500 jaar heel veel dingen in de grammatica en woordenschat veranderd.

  Meer weten:
  informatie over hedendaagse Griekse cultuur: Griekenland