Oefenen met oude examens

1990, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje

1990, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje

1990, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift

1990, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje

Zie verder op:

http://www.stilus.nl/examen/index-ce.htm

 

Powerpoints

Hoe actueel is Herodotus? Heeft hij ons in deze tijd iets te melden?

In deze ppt van Hugo Koning een verkenning