Examen Grieks 2010-2011


 

Datum examen 1e tijdvak
dinsdag 24 mei 2011 09:00-12:00


Oefenen met oude examens

1990, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje

1990, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje

1990, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift

1990, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje

Zie verder op:

http://www.stilus.nl/examen/index-ce.htm

Powerpoints

Hoe actueel is Herodotus? Heeft hij ons in deze tijd iets te melden?

In deze ppt van Hugo Koning een verkenning:

Clash of the Tyrants

Om nog eens na te kijken kun je hier (met dank aan Y.Lemmens,  Bernrode) de volgende PowerPoints downloaden (wel even vanaf bijv.

http://eurogloss.free.fr/tmp/FONTS/

het lettertype GraecaII = GrII.TTF laden naar C:\windows\fonts\  Anders mis je de kern van de zaak):

Egyptenaren

Scythen 1

Scythen 2

Scythen 3

Scythen 4

Scythen en Amazonen 1

Scythen en Amazonen 2

Scythen en Amazonen 3

-SCYTHEN EN AMAZONEN 4

-PERZISCHE OORLOGEN

GRIEKEN EN PERZEN 1

GRIEKEN EN PERZEN 2

Wat moet je nu eigenlijk allemaal kennen en kunnen voor dit examen?

Lees het hier:

http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvh57gltp77x8/vi8yj3ud72z0/f=/grieks-syllabus-vwo-2011-versie-mei-2010.pdf