Het Nibud heeft middelbare scholieren gevraagd of zij sparen. Hieruit blijkt dat 89% van alle scholieren spaart. Evenveel meisjes als jongens sparen. Ook blijken scholieren van alle leeftijden even vaak te sparen.
De helft van de scholieren spaart wat zij overhouden; een derde spaart elke maand een vast bedrag.
De meeste scholieren sparen voor een speciaal doel of ‘voor later’; één op de tien scholieren omdat dat moet van hun ouders.

Kijk in het overzicht welk bedrag scholieren gemiddeld per leeftijd sparen. 

leeftijd € per maand
12 21
13 25
14 28
15 41
16 53
17 62

 

Jongens zetten iets meer geld opzij dan meisjes. Van alle jongens spaart de helft minder dan € 46 per maand en de helft meer. Van alle meisjes spaart de helft minder dan € 31 per maand en de helft meer.

Meer weten over het spaargedrag van jongeren? Lees dan het Nibud Scholierenonderzoek 2008-2009.