Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over de financiën van huishoudens. Onze missie is huishoudens te helpen om grip op hun geld te krijgen en/of te houden.

Opdrachten over omgaan met geld

Het Nibud ontwikkelt opdrachten rondom het thema ‘omgaan met geld’;  van opdrachten voor het Praktijkonderwijs tot opdrachten voor havo en vwo.
 Deze opdrachten kunt u in uw lessen inzetten.

Een greep uit de opdrachten:

Alle opdrachten zijn vrij beschikbaar via de Leermiddelenbank.  Zoek op ‘Nibud’ en u vindt ze.  

Nibud lesmateriaal

De afgelopen jaren heeft het Nibud methodes ontwikkeld voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. De verschillende voorlichtingsproducten en -methodieken zijn gebaseerd op de Nibud-leerdoelen en -competenties. Bij de methodiekontwikkeling werkt het Nibud steeds samen met professionals uit het veld.

Voor het voortgezet onderwijs bestaan:

Klik hier meer informatie over het lesmateriaal.

Nibud & financiële educatie

Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij de financiële opvoeding van kinderen en jongeren. Docenten kunnen tijdens de les aandacht besteden aan keuzes maken in je uitgaven, rondkomen, sparen, lenen etc. Het Nibud ondersteunt docenten daarbij. Het Nibud plaatst regelmatig opdrachten over omgaan met geld op de Leermiddelenbank.

Daarnaast is voor jongeren dit vaklokaal ‘Geld’ ontwikkeld. Hier vinden scholieren nuttige informatie over alle mogelijke onderwerpen die met geld te maken hebben. Die informatie kunnen zij gebruiken voor werkstukken en opdrachten. Als docent kunt u de leerlingen verwijzen naar de informatie in dit vaklokaal. Uiteraard kunt u de informatie ook in de les gebruiken.

Nibud-leerdoelen en -competenties

Het Nibud heeft leerdoelen en competenties opgesteld voor goed omgaan met geld. Deze verschillen per leeftijdscategorie. De onderwerpen zijn voor elke leeftijdscategorie wel vergelijkbaar. De leerdoelen die gelden voor de diverse leeftijden, sluiten op elkaar aan. Ze vormen een doorgaande lijn: de leerdoelen en competenties voor de oudere scholieren zijn een uitbreiding en/of een verdieping van die voor de jongere scholieren.

De leerdoelen en competenties worden steeds aangepast aan de maatschappelijke ontwikkelingen, onder andere op basis van feedback vanuit het onderwijs. De Nibud-leerdoelen en -competenties zijn gebundeld in één document.  

Meer over het Nibud…

Het Nibud vindt het belangrijk dat jongeren al vroeg leren omgaan met geld, zodat zij als volwassenen zelfstandig kunnen leven en wonen zonder financiële problemen te krijgen. Jong geleerd is oud gedaan, zeker als het om geldzaken gaat.

Leren omgaan met geld betreft de volgende onderwerpen:

  • Kennismaken met financiële begrippen
  • Leren keuzes maken
  • Reclame de baas blijven
  • Geldzaken op orde hebben
  • Zelf geld verdienen
  • Sparen
  • Lenen
  • Verzekeren
  • Bankzaken regelen