Ga naar www.europeestaalportfolio.nl

aanmeldenleerling1.gif
Klik op ‘Aanmelden leerling/student’

Vul vervolgens je gegevens in.
Je krijgt dan de melding dat de registratie is gelukt. Je kunt dan beginnen met het maken van je taalportfolio.
Het invullen van je taalbiografie wijst zich vanzelf.

Taalvorderingen
 

taalkeuze.gifWanneer je je taalvorderingen bij gaat houden, let dan goed op dat je voor de juiste taal doet. Je kunt dat rechts bovenin het scherm aangeven.

In het ‘taalvorderingen overzicht’ zie je de niveaus van het Europees Referentiekader, van A1 tot en met C2. A1 is voor de echte beginners en C2 is voor de zeer gevorderden. Je moet niet denken dat je het C2 bereikt moet hebben als je je examen gedaan hebt. Over het algemeen kom je in het voortgezet onderwijs niet verder dan niveau B2. Dit is het niveau van de VWO-examens vanaf 2008.

taalvorderingenoverzicht.gif
Je bent van plan om aan ‘luisteren’ te gaan werken. Klik op ‘[plan]‘.

Recht boven in het scherm kun je zien waar je aan werkt, zoals op het plaatje hieronder.
vaardigheidenniveau.gif

Vervolgens kun je in het overzicht aan gaan gevenwat je kunt:
ikkan.gif

Als je klikt op ‘voorbeelden’, krijg je situaties te zien waarin duidelijk gemaakt wordt wat je precies moet kunnen. Geef vervolgens aan of je dat wel kunt, redelijk kunt of nog niet kunt. Dan kun je kiezen om op te slaan en de score te berekenen, door te gaan naar een leerzame activiteit of naar de evaluatie te gaan. Leerzame activiteiten zijn op dit moment (halverwege 2007) nog niet bij elk niveau en vaardigheid aanwezig. Ook de website van het Europees taalportfolio is nog in volle ontwikkeling!
In het onderdeel ‘Evaluatie’ kun je zelf aangeven waar je meer of minder tevreden over bent. Dit is ook het gedeelte waar je docent commentaar in kan vullen over je activiteiten. Je moet er dan echter wel voor zorgen dat je je docent hebt toegevoegd bij ‘Mijn docenten’. Je docent heeft overigens alleen maar toegang tot het gedeelte waar je je taalvorderingen bijhoudt.

Handleiding op papier
 

Je kunt hier een papieren handleiding downloaden (.pdf), zodat je het uit kunt printen en naast je computer kunt leggen om even snel te kunnen kijken. Je vindt ditzelfde document ook als je in het menu van de website van ‘Mijn taalportfolio’ klikt op ‘Handleiding’.