Plaats je muis op het zinnetje en de vertaling verschijnt eronder.

Zo kun je iemand iets aanbieden: En zo kun je daarop antwoorden:
Would you like anything to drink? Ja, graag / Nee, dank je.
What would you like to drink? I would like a coke.
Would you like anything to eat? I would like a sandwich.
Have some cake.
Can I get you a drink?
What would you prefer: coffee or tea? I prefer tea.
Here you are.
Zo kun je ergens om vragen:
En zo kun je daarop antwoorden:
Can I have a glass of water, please? Yes, of course.
Would you mind if I open the window? Not at all.