De letter <g> kan in het Engels op verschillende manieren uitgesproken worden. De uitspraak hangt af van de letter waardoor de <g> gevolgd wordt. Hieronder volgen de algemene regels. Raadpleeg altijd het woordenboek als je niet zeker bent. Kijk hier voor de uitspraak van de klanken.

Wordt de letter g

– gevolgd door de letters: dan is de uitspraak: voorbeeldwoorden:
<e>, <i> of <y>

//

age, Belgium, biology
Maar:
– gevolgd door (vaak aan het begin van  het woord):
<e>, <i> of <y> /g/ get, give, gynaecology
– gevolgd door de letters:
<a>, <o> , <u>, <r> of <l> /g/ game, go, gun, great, English
.

Combinaties

De letter <g> komt ook in combinatie met de letter <h> voor. Er bestaat alleen maar een regel voor de combinatie <gh> aan het begin van een woord. Voor de combinatie in het midden of aan het eind van een woord bestaat geen regel. Hiervan wordt een lijst van de meest belangrijke woorden en hun uitspraak gegeven.

Staat <gh> aan het begin van het woord

dan is de uitspraak: voorbeeldwoord:
<g> ghost
.

Staat <gh> in het midden of aan het eind van het woord

dan is de uitspraak: voorbeeldwoorden:
/f/ cough, draught, enough, laugh, rough, tough
:-? Het gaat hierbij ook om woorden die hiervan afgeleid zijn:
laughing, laughter
.

Staat <gh> in het midden of aan het eind van het woord

<gh> wordt niet uitesproken voorbeeldwoorden:
bright, bought, caught, fight, height, high, night, sigh, sight, taught, thought
:-? Het gaat hierbij ook om woorden die hiervan afgeleid zijn:
fighting