De letter <c> kan in het Engels op verschillende manieren uitgesproken worden. De uitspraak hangt af van de letter waardoor de <c> gevolgd wordt. Hieronder volgen de algemene regels. Raadpleeg altijd het woordenboek als je niet zeker bent. Kijk hier voor de uitspraak van de klanken.

Wordt de letter c

gevolgd door: dan is de uitspraak: voorbeeldwoorden:
<e>, <i> of <y> /s/ scene, pencil, cycle
<a>, <o> of <u> /k/ cat, come, curtain
een medeklinker /k/ cross, clever, act, accident
.

Combinaties

Is de combinatie: dan is de uitspraak: voorbeeldwoorden:
<ck> /k/ back
<sch> /sk/ school, scheme
:-? Let op:
<sch> Brits-Engels: // schedule
<sch> Amerikaans-Engels /sk/ schedule