Hoe maak je deze klanken?

Voor het maken van de /e/ gaat het puntje van je tong iets omhoog, is je mond een beetje open en blijven je lippen recht. Voor het maken van de /æ/ gaat het puntje van je tong ook iets omhoog, blijven ook je lippen recht, maar gaat je mond iets verder open. De /e/ is korter dan de /æ/.

Om de /e/ goed uit te leren spreken, begin je met een Nederlandse /e/, zoals in ‘bed’, en breng dan je tong iets hoger. Om de/æ/goed uit te leren spreken, begin je met het Nederlandse woord ‘baat’, spreek je de klinkers (aa) iets langzamer uit en breng je ze iets meer naar voren in je mond. In plaats van een meer ronde mond, trek je je lippen strakker en laat je je onderkaak zakken.

Voorbeelden

/e/ als in ‘bed’ /æ/ als in ‘bad
bend band
ten tan
pet pat
pen pan
men man
head had
said sad