Het voordeel van het houden van een spreekbeurt of presentatie is, dat je je voor kunt bereiden. Hoe doe je dat dan?

De voorbereiding

opsommingstekenvink.gif Bekijk de eisen waaraan je spreekbeurt of presentatie moet voldoen. Hoelang mag het duren? Mag je de tekst in zijn geheel gebruiken bij de presentatie of moet het met steekwoorden?
opsommingstekenvink.gif Bedenk wat je al weet van het onderwerp dat je gekozen hebt.
opsommingstekenvink.gif Verzamel informatie over het onderwerp.
opsommingstekenvink.gif Haal die punten uit je verzamelde informatie die je denkt nodig te hebben voor je presentatie.
opsommingstekenvink.gif Je kunt er voor kiezen om je presentatie eerst helemaal voluit te schrijven, maar het hoeft niet.
opsommingstekenvink.gif Zet de punten die jij belangrijk vindt in steekwoorden op papier of maak kaartjes.
opsommingstekenvink.gif Gebruik daaarvoor een logische volgorde. Over het algemeen bestaat een presentatie uit de volgende onderdelen:

 • pijl_blauw_rechts.gif een inleiding: je vertelt waar je het over gaat hebben en waarom je voor dit onderwerp gekozen hebt.
 • pijl_blauw_rechts.gif een kern: je eigenlijke verhaal. Hierin bespreek je de punten die op je blaadje of kaartjes staan
 • pijl_blauw_rechts.gif een conclusie: de afsluiting van je verhaal. Dit kan een korte samenvatting zijn of je eigen mening. Betrek in dit gedeelte ook je publiek door te vragen of er nog vragen zijn en deze te beantwoorden.

opsommingstekenvink.gif Zoek materiaal (tekeningen, foto’s, voorwerpen, enzovoort) om je presentatie te verlevendigen. Mensen moeten ook naar iets kunnen kijken of iets kunnen voelen tijdens je presentatie. Als mensen alleen maar moeten luisteren, haken ze snel af.
opsommingstekenvink.gif Oefen je presentatie hardop en denk daarbij aan de tijd die je tot je beschikking hebt. Vraag aan je ouders, broers en/of zussen of vrienden of ze voor publiek willen spelen, zodat je weet hoe dat voelt.
Ook is het goed je spreekbeurt/presentatie op te nemen en naar jezelf te luisteren. Voordeel hiervan is dat je het net zo vaak kunt herhalen, als je zelf wilt. Een handig programma hiervoor is Audacity. Dit is een audiorecorder, die je gratis kunt downloaden. Je hebt wel een (koptelefoon met) microfoon nodig.

De uitvoering

opsommingstekenvink.gif Kijk je publiek aan. Zo hou je ze betrokken en zijn ze minder snel geneigd af te haken.
opsommingstekenvink.gif Spreek rustig, zo natuurlijk mogelijk en niet te zacht.
opsommingstekenvink.gif Gebruik het blaadje met de punten die tijdens je voorbereiding hebt gemaakt alleen als geheugensteuntje. Lees niet voor, maar gebruik zo veel mogelijk je eigen woorden. Het voordeel van steekwoorden op kaartjes is, dat je die kaartjes in je hand kunt houden als je even niet meer weet wat je met je handen moet doen.

De evaluatie

De evaluatie, dus het nadenken over en bespreken van de spreekbeurt/presentatie, is misschien wel het belangrijkste onderdeel van het geheel. Belangrijk is, dat je dit niet alleen mondeling doet, maar er ook een geschreven verslag van maakt.
opsommingstekenvink.gif Ga voor jezelf na hoe de spreekbeurt/presentatie verliep. Beschrijf in je verslag:

 • wat er goed ging
 • wat er minder goed ging
 • waar je een volgende keer op moet/wilt letten
 • wat je een volgende keer anders zou moeten doen
 •  

  opsommingstekenvink.gif Bewaar je presentatie, je evaluatie en beoordeling in je taalportfolio. Dit kan gewoon een mapje op je computer zijn.
  opsommingstekenvink.gif Kies voor een volgende presentatie één of twee verbeterpunten. Je kunt je beter concentreren op één of twee punten, dan dat je alles tegelijk wilt verbeteren.
  opsommingstekenvink.gif Gebruik de evaluatie als startpunt bij een volgende spreekbeurt/presentatie.