Klinkers zijn:
a, i, e, o, u
Medeklinkers zijn:
b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s t, v, w x, y, z

 

Verdubbeling bij werkwoorden

Je verdubbelt de medeklinker

als het basiswoord (‘de stam’) eindigt op MKM (medeklinker-klinker-medeklinker)
bij woorden met één lettergreep
rob –> robbed
swim –> swimming
Woorden die eindigen op w, x, y (of z) volgen deze regel niet. Daarbij voeg je alleen -ed of -ing toe zonder de klinker te verdubbelen.
snow –> snowed, snowing
box –> boxed, boxing
play –> played, playing
bij woorden met twee of meer lettergrepen en de nadruk op de laatste lettergreep ligt:
begin –> beginning
admit –> admitting
refer –> referring
bij woorden die eindigen op een l en die l vooraf gegaan wordt door één of twee klinkers die afzonderlijk uitgesproken worden:
travel –> travelling
dial –> dialling

 

Verdubbeling bij vergelijken waarbij je bijvoeglijke naamwoorden gebruikt

Je verdubbelt de medeklinker:

als het basiswoord uit één lettergreep bestaat en eindigt op MKM
bij woorden met één lettergreep
big –> bigger – biggest
fat –> fatter – fattest

(Voor uitleg over vergelijken: klik hier