De apostrof (‘) heeft in het Engels twee functies:

om te laten zien dat sommige letters weggelaten zijn, waardoor twee woorden zijn samengevoegd
do not –> dont
I will –> Ill
could have –> couldve

De apostrof komt op de plaats van de weggelaten letters.
Het gebruik van de apostrof op deze manier, dus om aan te geven dat er letters weggelaten zijn, mag alleen bij informeel schrijven. Bij het schrijven van een formeel stuk, bijvoorbeeld een zakelijke brief, worden de woorden voluit geschreven. Zakelijk e-mailverkeer houdt zich niet zo aan deze regel. Daar zie je wel dat woorden samengetrokken worden.
Bij sommige samentrekkingen staat de apostrof niet op de plaats van de letters die weggelaten zijn
will not –> won’t

 

om aan te geven dat iets van iets of iemand anders is. Het geeft een bezit aan.
The dog’s tail –> de staart van de hond.
Mary’s coat –> de jas van Mary.
John’s books –> de boeken van John.

Gewoonlijk komt de ‘ voor de s. Als het woord dat de eigenaar aangeeft al eindigt op een s, dan voeg je alleen een ‘ toe.
The girls’ coats –> de jassen van de meisjes.
The boys’ football –> de voetbal van de jongens.
Elvis’ CDs –> de cd’s van Elvis.

 

De apostrof wordt in het Engels nooit gebruikt om een meervoud aan te geven, zoals dat in het Nederlands wel gebeurt. Een voorbeeld hiervan zie je in de laatste voorbeeldzin bij CDs.