Ik kan een eenvoudig persoonlijk briefje of e-mail schrijven
.
om te bedanken of ergens voor te verontschuldigen.
Ik wil u bedanken voor … I would like to thank you for …
Bedankt voor de hulp/uitnodiging/het cadeautje. Thanks for the help/invitation/present.
Bedankt voor het sturen van een verjaardagskaart. Thanks for sending a birthday card.
Ik neem je uitnodiging graag aan. I gladly accept your invitation.
Bedankt voor alles wat je gedaan hebt. Thanks you for all you have done.
Het spijt me dat ik je verjaardag vergeten ben. I am (very) sorry I forgot your birthday.
Sorry dat ik ons afspraakje vergeten ben. Sorry I forgot our date.
Sorry voor het misverstand. Sorry for the misunderstanding.
Met vriendelijke groet, Yours sincerely,
Groetjes, Best wishes,
Groetjes, Love,
Bijgesloten vind u … Enclosed you will find …
.
iets over het weer vertellen
Hoe ziet het weer er uit? What’s the weather like?
Het weer is goed. The weather is fine.
Het is zonnig. It’s sunny.
Het regent. It’s raining.
Het is winderig. It’s windy.
‘s Morgens is er veel mist. In the morning there is a lot of fog.
Het sneeuwt. It’s snowing.
Het gaat regenen. It’s going to rain.
Het gaat morgen onweren. There will be a thunderstorm tomorrow.
Het is koud maar droog. It’s cold but dry.
De zon schijnt. The sun is shining.
.
een kort verslag van je vakantie of reis geven
We hebben een geweldige tijd hier. We’re having a great time here.
We hebben veel plezier. We’re having lots of fun.
We hebben veel nieuwe vrienden ontmoet. We have met a lot of new friends.
We zijn gisteren aangekomen. We arrived yesterday.
We komen over twee weken terug. We will be back in a fortnight.