Ik kan aan een contactpersoon een korte bevestiging (e-mail of fax) van gemaakte afspraken schrijven
.
over afgesproken data, overeengekomen prijzen en het huren van bijvoorbeeld een vakantiehuisje
Ik zou graag onze afspraak willen bevestigen op … (datum) om … (tijd). I would like to confirm our appointment on … at …
Ik schrijf deze e-mail om een reservering te bevestigen. I am writing this e-mail to confirm a reservation.
Naar aanleiding van ons (telefoon)gesprek op … With reference to our (telephone)conversation on …
We zijn een prijs overeengekomen van … We agreed upon a price of …