Wat je volgens het Europees Referentiekader moet kunnen op niveau A2:

"Ik kan zeer korte eenvoudige teksten lezen. Ik kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu's en dienstregelingen en ik kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen."

Oriënterend lezen
What Do These Signs Mean?
Fanta Facts
reading1.gif Some more signs
Mobile Phones
reading1.gif The Weather Forecast
reading1.gif Buy A Book Online
Lezen om informatie op te doen
On Holiday
reading1.gif 5 korte berichten
reading1.gif  Dog Feels Below Par After Eating 28 Golf Balls
reading1.gif News item
reading1.gif £20,000 Robo-fish Swims Like the Real Thing
reading1.gif Meow Weighing 18 kg in the Running to Be the World's Fattest cat
Finders Keepers? Man sued after $50,000 Find - vragen in het Engels
Ancient Stonehenge Village Unearthed- vragen in het Engels
Man Busted while Drunk Driving in Wheelchair- vragen in het Engels
Instructies lezen
reading1.gif Tomato-vegetable soup – a recipe

 

Overig

Gatentekst
World's Rarest Parrot Discovered in Colorado Living Room
Lewis and Clark Bicentennial Begins

 

Woorden opzoeken in een woordenboek
Clever Bonobo Triggers Fire Alarm, Again - woordbetekenis
What could Possibly go Wrong here? - woordbetekenis
Mike the Headless Chicken – onregelmatige werkwoorden