Look there is the Steamer - Zie ginds komt de stoomboot
Bright December Moon is Beaming – Zie de maan schijnt door de bomen
Good Saint Nich’las - Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht
Hear Who Knocks There - Hoor wie klopt daar
Oh, Come have a Look at – O, kom er eens kijken
Nicholas I Beg of You - Sinterklaas Kapoentje
Hear the Wind Over Roof Tops Humming – Hoor de wind waait door de bomen