Much, many en a lot of betekenen alle drie ‘veel’. Maar wanneer gebruik je nu welke? Daarvoor moet je kijken naar het soort zin waarin het voor komt en het zelfstandig naamwoord dat erachter komt.

Much

In vragende en ontkennende zinnen als het zelfstandig naamwoord ontelbaar is:
–> Have you got much work to do?
–>There isn’t much information about the accident.

Many

In vragende en ontkennende zinnen als het zelfstandig naamwoord telbaar is:
–> How many brothers or sisters have you got?
–> I haven’t got many pens left.

A lot of

In bevestigende zinnen (of het zelfstandig naamwoord telbaar of ontelbaar is, maakt niet uit):
–> There were a lot of phone calls this morning.
–> We bought a lot of fruit.

Het is mogelijk om in bevestigende zinnen much/many te gebruiken, maar het is gebruikelijker om a lot of te gebruiken.

In het kort:

Zelfst. nw. telbaar

Zelfst. nw. ontelbaar

Bevestigende zinnen

a lot of

(many)

a lot of

(much)

Vragende zinnen

many

much

Ontkennende zinnen

many

much