There, their en they’re worden hetzelfde uitgesproken, maar hebben alle drie een andere betekenis:

they’re = zij zijn –> samengevoegde vorm van they are
They’re working in the garden
their = hun –> geeft een bezit aan
I like their new car.
there = daar (–> geeft plaats aan), er
There is no soap in the bathroom.
Your keys are over there.

Als je zinnen schrijft waarin je deze woorden hebt gebruikt, kun je jezelf het volgende afvragen om te kijken of je het juiste woord hebt:

Wat heb je geschreven?

there –> Klopt de zin nog als je there vervangt door here? Dan is het juist.
their –> Klopt de zin nog als je their vervangt door ours? Dan is het juist.
they’re –> Klopt de zin nog als je de volledige vorm they are gebruikt? Dan is het juist.