Als je het heb over een mens, een dier of een ding, dan zijn dat zelfstandige naamwoorden, bijvoorbeeld:

boy jongen
dog hond
apple appel

Als je het over mee hebt dan één, dan voeg je bij de meeste woorden een -s toe:

one boy two boys
one dog two dogs
one apple two apples

Er zijn echter ook uitzonderingen. Kijk maar eens op de volgende plaatjes:

one match – two matches one box – two boxes one bus – two buses
one glass – two glasses one brush – two brushes

Wat al deze woorden gemeen hebben, is dat zij eindigen op een sis-klank. De regel is dan ook: eindigt een woord op een sis-klank, dan wordt -es toegevoegd.

Ook bij de volgende woorden wordt -es toegevoegd:

one potato – two potatoes one tomato – two tomatoes

Hiervoor geldt: einidigt een woord op -o, dan wordt -es toegevoegd.

En dan is er nog deze:

one baby – two babies

Eindigt een woord op een medeklinker+y, dan verandert de -y in -ies.

Bij enkele woorden die eindigen op -f of -fe, wordt -f/-fe vervangen door -ves:

wife – wives echtgenote – echtgenotes wolf – wolves wolf -wolven
life – lives leven – levens self – selves zelf
knife – knives mes – messen calf – calves kalf – kalveren
shelf – shelves schap – schappen thief – thieves dief – dieven
leaf – leaves blad – bladeren half – halves half – halven
loaf – loaves brood – broden

Vervolgens zijn er nog zelfstandige naamwoorden die onregelmatig zijn in hun meervoud, dat wil zeggen, ze volgen geen enkel regel. Het handigst is het om deze uit het hoofd te leren. Het gaat om de volgende woorden:

one man – two men one woman – two women one child – two children
one person – two people one goose – two geese one louse – two lice
one mouse – two mice one sheep – two sheep one deer – two deer
one tooth – two teeth one foot – two feet

In het kort

Meervoud van een zelfstandig naamwoord wordt gemaakt door een -s toe te voegen.

Maar:

eindigt het woord op een sis-klank, dan wordt -es toegevoegd
–> glass – glasses
eindigt het woord op een -o, dan wordt -es toegevoegd
–> tomato – tomatoes
einidigt het woord op medeklinker+y, dan verandert -y in -ies
–> baby – babies
Bij enkele woorden die eindigen op -f/-fe, wordt -f/-fe vervangen door -ves
–> knife – knives
De volgende woorden volgen geen enkele regel:
man – men
woman – women
child – children
person – people
goose – geese
louse – lice
mouse – mice
sheep – sheep
deer – deer
tooth – teeth
foot – feet