Algemeen

The Eighteenth Century wordt ook wel eens aangeduid als de Age of Reason of de Age of Enlightenment. Het wordt gekenmerkt door een geloof  in rede en een groeiend vertrouwen in de wetenschap. Er was grote aandacht voor het verschil tussen goed en fout en men dacht dat dit vastgesteld kon worden door het juiste gebruik van reden. Onderwijs werd daarom waardevol geacht.

In de Eighteenth Century kwam de moderne roman als literair genre tot ontwikkeling.

The Eighteenth Century kan onderverdeeld worden in twee periodes:

 • The Age of Pope (1700-1744)
 • The Age of Johnson (1740 -1798)

The Age of Pope

Het geloof dat er maar op een manier tot de waarheid van alles gekomen kon worden, het rationele denken, kwam tot een hoogtepunt gedurende de tijd van Alexander Pope (1688-1744). Rationalisme is een wijze van denken. Dichters werden geïnspireerd door de schrijvers uit de tijd van de Romeinse keizer Augustus (27 v.Chr.- 14 n. Chr.). Hierdoor wordt deze tijd ook wel de Age of Neoclassicism genoemd.De meeste poëzie werd geschreven in heroic couplets, een versvorm waarbij twee opeenvolgende regels op elkaar rijmen volgens het rijmschema aa bb. De versregel bestaat uit een jambische pentameter, een versregel die bestaat uit vijf versvoeten en dus uit tien lettergrepen. Het accent valt steeds op de tweede lettergreep.

Een prachtig voorbeeld hiervan is The Rape of the Lock (1712) van Alexander Pope. In het gedicht draait het om de diefstal van een lok haar, die resulteert in een gevecht.

The Rape of the Lock – tekst
The Rape of the Lock – audio

eeeee

Daniel Defoe (1659-1731)

Daniel Defoe wordt gezien als de eerste Engelse romanschrijver. Hij was politiek actief en schreef een flink aantal pamfletten. Een korte tijd werkte hij als geheim agent voor de regering. In 1719, op 60-jarige leeftijd publiceerde hij Robinson Crusoe, het beroemde verhaal over een man die een leven opbouwt op een verlaten eiland, nadat het schip waarop hij mee voer, vergaan was. De kern van het verhaal is gebaseerd op waarheid: het is het verhaal van de Schotse zeeman Alexander Selkirk.

Robinson Crusoe – tekst
Robinson Crusoe – audio
Robinson Crusoe – verfilming uit 1997

eeeee

Jonathan Swift

Swift was een geestelijke uit Ierland. Hij was politiek geïnteresseerd. Zijn bekendste werk is Gulliver’s Travels (1726). Dit boek is een verzameling van vier verhalen:

 1. Een reis naar Lilliput, het land van de lilliputters (kleine mensen). Dit verhaal is een satire op Engeland en de Engelse politiek.
 2. Een reis naar Brobdingnag, het land van de reuzen. Menselijke zwakheden worden onder een vergrootglas gelegd, waardoor ze overdreven en afzichtelijk worden.
 3. Een reis naar Laputa, een vliegend eiland, Balnibari, Glubdubdribb, Luggnagg en Japan. Filosofen en wetenschappers worden hierin belachelijk gemaakt en bespot.
 4. Een reis naar het land van de Houyhnhnms, een land van wijze en nobele paarden. De basis van de mens, die gerepresenteerd wordt door de afschuwelijke Yahoos, beesten in de vorm van een mens, staat in contrast met de rationaliteit en eenvoud van de paarden.

De satire in de verhalen is zo goed verborgen, dat Gulliver’s Travels door de eeuwen heen een grote aantrekkingskracht heeft gehad op kinderen. Zij zien de verhalen als een mooi sprookje. In de basis is Gulliver’s Travels echter een aanklacht tegen de maatschappij, met haar corruptie, en de mensheid in het algemeen.

Gulliver’s Travels – tekst
Gulliver’s Travels – audio
Gulliver’s Travels – verfilming uit 1996

eeee

The Age of Johnson

Gedurende deze tijd vindt de overgang plaats van het Neoclassicisme naar de Romantiek. Het wordt dan ook wel de Transition Period genoemd. Deze periode wordt als volgt gekenmerkt:

 1. Een groeiende liefde voor de natuur
 2. Een grotere sympathie voor de arme, gewone mens en kinderen
 3. Een terugkeer naar oudere versvormen en een groeiende liefde voor oudere poëzie
 4. Een groeiende interesse in de Engelse geschiedenis
 5. Een meer simpeler en natuurlijker taalgebruik.

Was men in de eerste helft van deze periode voornamelijk bezig met proza, gedurende de laatste jaren van de 18e eeuw werd poëzie belangrijker. De overgang van neoclassicisme naar romantiek is vooral hierin te zien. Voorbeeld hiervan is Elegy Written in a Country Churchyard door Thomas Gray (1716-1771). Robert Burns (1759-1796) bracht de Schotse poëzie tot een nieuw hoogtepunt. Veel van zijn liederen maken nog steeds onderdeel uit van de Schotse traditie. Het meest bekende daarvan is toch nog wel Auld Lang Syne.

Elegy Written in a Churchyard – Thomas Gray
Auld Lang Syne – Robert Burns

eeeee

Samuel Johnson (1708-1784)

Samuel Johnson heeft in zijn tijd veel bijgedragen aan de Engelse literatuur in de vorm van poëzie, essays, bibliografieën en literaire kritieken. In 1755 werd zijn Dictionary of the English Language uitgebracht. Totdat 150 jaar later de Oxford English Dictionary werd uitgebracht, gold het woordenboek van Johnson als het meest vooraanstaande.

Over het leven van Samuel Johnson is een biografie  - Life of Samuel Johnson (1791) – geschreven door James Boswell (1740-1795). Deze biografie geldt als een van de mooiste voorbeelden van de kunst van het biografie schrijven.

Samuel Richardson (1689-1761) en Henry Fielding (1707-1754) waren de twee belangrijkste romanschrijvers gedurende de 18e eeuw. Zij verbreedden en verdiepten de ontwikkeling van de roman, waarvan de basis gelegd was door Daniel Defoe. Waar Richardson zich concentreerde op detaillering in karakters, concentreerde Fielding zich op het plot en de actie die daartoe leidde. Richardson deed dat bijvoorbeeld in Pamela, or Virtue Rewarded, waarin een jong onschuldig plattelandsmeisje haar eer moet verdedigen ten opzichte van haar heer. Dit lukt haar, want zij krijgt de man zo ver dat hij met haar trouwt. Pamela heeft enorm veel invloed gehad op de jeugd in de 18e eeuw. Het heeft generaties lang de relatie tussen man en vrouw bepaald en de manier waarop deze relatie in een roman werd beschreven.

Fielding beschrijft zijn karakters door middel van wat ze doen en hoe ze er uit zien. Zijn bekendste roman is The History of Tom, Jones, A Foundling. Fielding presenteert hierin een groot aantal verschillende personen, die samen laten zien hoe het leven in de 18e eeuw er uit gezien heeft.

Pamela – tekst
Pamela – audio
The History of Tom Jones, A foundling – tekst
The History of Tom Jones, A foundling – audio