Algemeen

De ‘Restoration’ dankt haar naam aan het herstellen (=restore) van de monarchie in 1660 door de troonsbestijging van Charles II. Charles zag zichzelf als een geestig en wereldlijk man. Geestige en speelse literatuur kreeg de voorkeur aan het hof. Bovendien sponsorden hij en zijn broer, de Duke of York de wetenschap, waardoor wetenschappelijk denken een vlucht nam. In de literatuur kwam dit in uitdrukking in de opkomst van de literaire kritiek, essays en politieke pamfletten..

Poetry

John Milton

In 1667 verscheen Paradise Lost, geschreven door John Milton. Het wordt gezien als het beste episch gedicht in de Engelse taal. Het bestaat uit twaalf boeken en is geschreven in blank vers (zie: ‘Literaire termen’). Paradise Lost vertelt het verhaal van de verleiding van Adam en Eva in Het Paradijs, gevolgd door hun verbanning en straf. Dit verhaal wordt gecombineerd met de vertelling over de opstand van Satan tegen God en zijn verbanning uit de Hemel, samen met andere rebellerende engelen. In eerste instantie lijkt hij een goede, moedige en kundige leider en lijkt zo bijna de held van het verhaal. Geleidelijk wordt hij overgenomen door het Kwaad en aan het eind blijft van hem niets over dan een lelijke slang.

Ten tijde van het schrijven van Paradise Lost was John Milton volkomen blind. Hij heeft het boek gedicteerd aan zijn dochter, die het vervolgens opgeschreven heeft.

Paradise Lost – Beginregels, geïntroduceerd door Sir John Gielgud
Paradise Lost – tekst
Paradise Lost – mp3

eeeeeeee

John Dryden

In zijn tijd was John Dryden de centrale literaire figuur. Hij was een hofschrijver en steunde Charles II.  Dit komt bijvoorbeeld naar voren in zijn politieke satire Absalom and Achitopel, waarin het verhaal verteld wordt van Absalom, de ambitieuze zoon van Koning David, die de plaats van zijn vader in wil nemen. Dryden valt hiermee de onwettige zoon van Charles II, de Duke of Monmouth, aan, die aanspraak op de troon denkt te maken.

Belangrijk is Dryden geweest door zijn bijdrage aan hde literaire kritiek. In zijn Essay of Dramatic Poesy bespreekt hij Shakespeare, Ben Johnson en anderen uit de Elizabethan  period.

Absalom and Achitopel – tekst
Essay of Dramatic Poesy – tekst

.

Proza

Alhoewel niet behorend tot een bepaalde periode of literaire stroming, kwam in 1678 wel het proza The Pilgrim’s Progress (from This World to That Which Is to Come) uit van John Bunyan.

Dit proza is een allegorie, een beeldspraak waarin abstracte begrippen als personen worden voorgesteld. Zo heet bijvoorbeeld de metgezel van de hoofdpersoon Hopeful.

The Pilgrim’s Progress heeft elementen van een later literair genre: de roman. Het kent een plot dat gebaseerd is op de acties en avonturen van personen en hun karakters worden uitgediept.

The Pilgrim’s Progress – tekst
The Pilgrims’s Progress – mp3
The Pilgrim’s Progress – animatie