Algemeen

De Jacobean Age valt samen met de regeringsperiode van James I en heeft zijn naam te danken aan de Hebreeuwse naam Jacob, waar James een afgeleide van is. De ‘Golden Age’, die gedurende de regeringsperiode van Elizabeth I was ingezet, werd onder James I voortgezet. Shakespeare schreef zijn belangrijkste stukken (The Tempest, King Lear en Macbeth).

Belangrijkste literaire persoon gedurende de Jacobean Age was Ben Jonson (1572 – 1637). Zijn invloed nam toe met de komedie Volpone (1606).

Volpone (or The Fox) – tekst

.

Ben Jonson was voornamelijk een schrijver van komedies. Ze verschillen echter in vorm enorm van de komedies van Shakespeare. Daar waar Shakespeare zich richtte op wat de mens beweegt, waarom hij de dingen doet zoals hij ze doet, neemt Jonson karaktereigenschappen (of temperamenten) van mensen, om ze vervolgens uit te vergroten en zo belachelijk te maken. Het worden op die manier meer typetjes dan ‘echte’ mensen. Dit genre wordt ook wel comedies of humour genoemd.

‘Humour’ moet in dit verband gezien worden als de gedachte dat het menselijk lichaam is opgebouwd uit vier humoren, de lichaamssappen: bloed, witte gal, zwarte gal en slijm. Deze humoren zijn dan weer verbonden met de vier elementen waaruit het universum is opgebouwd: water, vuur, lucht en aarde. De vier humoren komen in ieder mens in een bepaalde menging voor en bepaalt zo het temperament. Menselijke temperamenten zijn op die manier onder te verdelen in:

  • De sanguinicus –> het levendige temperament
  • De cholericus –> het actieve temperament
  • De melancholicus –> het sombere temperament
  • De flegmaticus –> het trage temperament

Deze humorenleer (verkondigd door de Griekse geneesheer en filosoof Hippocrates) was in de middeleeuwen de basis van vele wetenschappen. De medische wetenschap was hier, bijvoorbeeld, volledig op gebaseerd.

.

Poetry

Poëzie werd in deze tijd gedomineerd door de Metaphysical Poets. Dit was niet zozeer een beweging, maar meer een aantal dichters die deze benaming toegeschreven hebben gekregen door anderen. Metaphysical Poets schrijven poëzie waarin onconventionele stilistische vormen worden gebruikt om zo het rationele met het emotionele te verbinden. John Donne is één van de grootste voorbeelden hiervan.

Lees en beluister hier The Good-Morrow van John Donne

.

King James Bible

Een groot project op het gebied van proza, was de vertaling van de bijbel, die in opdracht van King James I begon in 1604 en afgerond werd in 1611.

King James Bible – tekst en audio
King James Bible – gedigitaliseerd