Algemeen

Na de onthoofding van Charles I in 1649 werd Engeland tot 1653 geregeerd door het parlement. In 1653 kwam Oliver Cromwell, die als generaal van het leger zich sinds de civil war aan de kant van het parlement had geschaard, aan de macht. Hij kreeg de titel ‘Lord Protector of the Commonwealth’. Hij bleef dit tot zijn dood in 1658. Daarna werd de titel overgedragen op zijn zoon, Richard. In 1660 werd de monarchie echter in ere hersteld met het aantreden van Charles II als koning.

Poetry

De twee belangrijkste dichters in deze tijd waren Andrew Marvell (1621-1678) en John Milton (1608-1674). Andrew Marvell was een dichter en parlementariër. Hij en Milton waren goede vrienden.

Milton was een ambtenaar onder Oliver Cromwell. Hij schreef veel politieke pamfletten. Op zijn werk komen we in een volgende periode terug.

To His Coy Mistress – Andrew Marvell