Algemeen

In 1476 introduceerde William Caxton de drukpers in Engeland en werd daarmee de eerste drukker van het land. De taal waarin gedrukt werd, was Engels en hiermee kwamen geschriften, en dus kennis, voor meer mensen beschikbaar.

De Renaissance, dat letterlijk ‘wedergeboorte’ betekent, is ontstaan in Italië. Met die wedergeboorte wordt de vernieuwde aandacht voor Griekse en Romeinse cultuur bedoeld, dat een extra impuls kreeg door de val van Constantinopel , het huidige Istanboel, in 1453 en het einde van het Romeinse rijk betekende. Hierdoor kwamen veel Griekse geschriften naar het westen. De uitvinding van de boekdrukpers zorgde er voor dat deze geschriften vertaald werden in het Engels en dus voor meer mensen beschikbaar kwamen.

De twee belangrijkste elementen van de Renaissance waren individualiteit en wereldlijkheid. In tegenstelling tot de Middeleeuwen, waarin de individuele persoon niet belangrijk was, maar het ging om het collectief, ging men in deze periode meer waarde hechten aan de mens als individu. Deze nieuwe beweging, waarin de mens in het centrum van de aandacht staat, wordt Humanisme genoemd.

Doordat er steeds meer boeken beschikbaar kwamen en de interesse in oude Griekse en Romeinse filosofen toenam, werd ook de interesse in wereldlijke zaken groter.

Onderverdeling

De Renaissance is onder te verdelen in 5 periodes:

–> The Early Tudor Period (1500 – 1558)
–> The Elizabethan Age (1558 – 1603)
–> The Jacobean Age (1603 – 1625)
–> The Caroline Age (1625 – 1649)
–> The Commonwealth Period (1649 – 1660)