Spelling

book.gif Homophones – woorden die hetzelfde klinken, maar anders worden geschreven
book.gif Plural Rules – over meervouden
book.gif Spellits – nog meer over meervouden
book.gif Confusing Words – moet er een s of een c? Is het ‘bought’ of ‘brought’?
book.gif Silent Letters – stille letters: letters die je wel schrijft, maar niet uitspreekt
book.gif Root Words – stamwoorden
book.gif Spelling Rules I – spellingregels I
book.gif Spelling Rules II – spellingregels II
book.gif Spellaroo – voor beginners
book.gif Spellaroo – voor ‘intermediates’
book.gif English Spelling Rules
book.gif SpinandSpell – woorden spellen via het rad van Fortuin

The Tenses – de tijden

book.gif Getting the Right Tense
book.gif The Simple Past – de verleden tijd
book.gif Irregular Verbs – onregelmatige werkwoorden
book.gif Irregular Verbs (2) – met oefen mogelijkheid
book.gif Verb Tenses
book.gif Verb Conjugator – werkwoordenvervoeger

Word Order

book.gif Monkey Business
book.gif Making Sentences – zinnen maken

All-in-one

book.gif Grammar for ESL Learners
book.gif Grammar – Learning English by The British Council
book.gif Online English – door de BBC; voor gevorderden

Practise – oefenen

book.gif Simple Present vs. Present Continuous
book.gif Simple Past
book.gif Have or Have got
book.gif Was or were?
book.gif Tenses
book.gif To be
book.gif Some and any
book.gif For or Since Quiz
book.gif Question Tags
book.gif Can, Could, Be able to